“เศรษฐา” พบ “อันวาร์” หนุนท่องเที่ยว การค้าลงทุน แก้ไฟใต้ ตอบรับเยือน มาเลย์

“เศรษฐา” พบ “อันวาร์” หนุนท่องเที่ยว การค้าลงทุน แก้ไฟใต้ ตอบรับเยือน มาเลย์

“เศรษฐา” จับเข่าคุย “อันวาร์” ตอบรับคำเชิญเยือนมาเลเซีย เสนอหารือภาคธุรกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน เห็นพ้องจัดประชุมกรรมาธิการร่วมโดยเร็ว เดินหน้าแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนใต้ ยาเสพติด รัฐบาลติดตามใกล้ชิด

ดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม (Dato’ Seri Anwar Ibrahim) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย พบหารือกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 78 (UNGA78) ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย สำหรับสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยมั่นใจในอนาคตที่สดใสระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศโดยพร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 

โดยไทยตอบรับคำเชิญที่จะเดินทางเยือนมาเลเซียในโอกาสแรก ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีการพบหารือของคณะภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วย

“เศรษฐา” พบ “อันวาร์” หนุนท่องเที่ยว การค้าลงทุน แก้ไฟใต้ ตอบรับเยือน มาเลย์

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าไทยและมาเลเซีย ยังมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันเพิ่มเติมได้อีกมากด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งฝ่ายมาเลเซียชื่นชมการพลิกฟื้นด้านการท่องเที่ยวของไทย ทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย - มาเลเซีย ครั้งต่อไปโดยเร็วเพื่อผลักดันความร่วมมือ

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยไทยยินดีที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียมาท่องเที่ยวไทยในลำดับต้น และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น

ด้านความร่วมมือในประเด็นสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความมั่นคง นายกรัฐมนตรียินดีที่มาเลเซียให้การสนับสนุนการส่งเสริมสันติภาพเเละการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน ซึ่งรัฐบาลจะติดตามเเละประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ทั้งสองประเทศจะผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคง เช่น ยาเสพติด