รอลุ้น! ศาล รธน.เลื่อนพิจารณาคดี ‘พิธา-ก้าวไกล’ ล้มล้างการปกครองปมแก้ ม.112

รอลุ้น! ศาล รธน.เลื่อนพิจารณาคดี ‘พิธา-ก้าวไกล’ ล้มล้างการปกครองปมแก้ ม.112

รอลุ้น! ศาล รธน.เลื่อนการพิจารณาคำร้องกล่าวหา ‘พิธา-ก้าวไกล’ ล้มล้างการปกครองหรือไม่ ปมชูนโยบายหาเสียงแก้ไข ม.112 เหตุอนุญาตให้ขยายเวลาชี้แจงครั้งที่ 2 ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาหารือคดีที่น่าสนใจแก่สาธารณชน เรื่องพิจารณาที่ 19/2566 คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 กรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 

ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ .. พ.ศ. เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า ศาลได้อนุญาตให้ผู้ถูกร้องทั้งสองขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่ 2 ไว้ จึงให้เลื่อนการพิจารณาในนัดต่อไป

รอลุ้น! ศาล รธน.เลื่อนพิจารณาคดี ‘พิธา-ก้าวไกล’ ล้มล้างการปกครองปมแก้ ม.112