ปี 65 หจก.รับเหมาฯ ‘หลานประยุทธ์’ ได้งานรัฐ 2 แห่ง 138 ล้าน

ปี 65 หจก.รับเหมาฯ ‘หลานประยุทธ์’ ได้งานรัฐ 2 แห่ง 138 ล้าน

หจก.คอนเทมโพรารีฯ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของ ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ ลูก ‘ปรีชา’ หลายชาย ‘ประยุทธ์’ ทำสัญญากับหน่วยงานรัฐเพิ่มอีก 1 แห่ง สร้างอาคารหอพักบุคลากรแพทย์ รพ.นพรัตนฯ 132 ล้าน ยอดรวมปีงบประมาณ 65 ได้ 2 งาน 138 ล้าน

นับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ ไล่เรียงตั้งแต่ยุคหัวหน้า คสช. นายกรัฐมนตรีภายหลังการรัฐประหารปี 2557 และนายกรัฐมนตรี จากการเลือกตั้งปี 2562 เป็นเวลาราว 9 ปี ชื่อของคนตระกูลจันทร์โอชา ถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง

โดยเฉพาะกรณี ‘พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา’ อดีตปลัดกระทรวกลาโหม อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปัจจุบันเป็น ส.ว. ถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายประเด็น แต่ที่หนักข้อสุดคือกรณี ‘บุตรชาย’ 2 คน ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และให้คาร์ลิสซิ่ง โดยเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง รวมวงเงินนับพันล้านบาท

ธุรกิจของนายปฐมพล จันทร์โอชา และนายปฏิพัทธิ์ จันทร์โอชา บุตรชายของ พล.อ.ปรีชา ปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างน้อย 4 แห่ง (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ได้แก่ 

 • หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (นายปฐมพล ถือหุ้น 33.3333%)
 • บริษัท พีทีที พาวเวอร์ กรุ๊ปคอน จำกัด ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (นายปฐมพล ถือหุ้น 33.3333%)
 • บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด ทำธุรกิจการให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่น ๆ (นายปฐมพล ถือหุ้น 16.6667%)
 • บริษัท พี-ไรท์แอนด์บริส จำกัด ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (นายปฏิพัทธิ์ เป็นกรรมการ และถือหุ้นใหญ่สุด 90%)

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566 พบว่า ปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา หจก.คอนเทมโพรารีฯ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 2 แห่ง (เท่าที่ตรวจสอบพบ) รวมวงเงินอย่างน้อย 138.01 ล้านบาท ได้แก่

1.โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น หอพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อาคารชุด 2 หลัง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นผู้จ้าง วงเงินงบประมาณ 132 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2565

2.จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก มีกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้จ้าง วงเงินงบประมาณ 6.01 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2565 (เคยรายงานไปแล้ว)

อ่านข่าว: พบ หจก.รับเหมาฯ “หลานบิ๊กตู่” คว้างานรัฐอีกปี 65 ปรับปรุงอาคาร 6 ล้าน 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า หจก.คอนเทมโพรารีฯ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2555 ทุนปัจจุบัน 3 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 160/19 หมู่ที่ 5 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด รับเหมาก่อสร้าง

 • นายปฐมพล จันทร์โอชา ลงหุ้นด้วยเงินสด 1 ล้านบาท
 • น.ส.พัชรินทร์ ธีรวงศ์ภาสกร ลงหุ้นด้วยเงินสด 1 ล้านบาท
 • นางวัลละภา จันทร์โอชา ลงหุ้นด้วยเงินสด 1 ล้านบาท
 • นายปฐมพล และ น.ส.พัชรินทร์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

นำส่งงบการเงินปี 2564 ระบุว่า

 • มีสินทรัพย์รวม 89,314,598 บาท ฃ
 • เป็นลูกหนี้การค้าสุทธิ 2,799,743 บาท
 • สินค้าคงเหลือ 7,512,146 บาท
 • สินทรัพย์หมุนเวียน 20,891,701 บาท
 • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 60,396,552 บาท
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 68,422,896 บาท
 • มีหนี้สินรวม 82,220,406 บาท
 • มีรายได้รวม 107,834,496 บาท
 • มีรายจ่ายรวม 101,862,260 บาท
 • ดอกเบี้ยจ่าย 523,949 บาท
 • เสียภาษีเงินได้ 1,092,452 บาท
 • กำไรสุทธิ 4,355,834 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับตั้งแต่ปี 2558 จนถึงวันที่ 8 มิ.ย. 2566 มีธุรกิจของนายปฐมพล และนายปฏิพัทธิ์ จันทร์โอชา อย่างน้อย 3 แห่งที่เป็นคู่สัญญารัฐ ได้แก่ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด และบริษัท พี-ไรท์ แอนด์ บริส จำกัด รวมวงเงิน (นับรวมที่เป็นคู่สัญญาเอง และเป็นกิจการร่วมค้า) ไม่น้อยกว่า 1,299.05 ล้านบาท

โดยนับตั้งแต่ปี 2561 หจก.คอนเทมโพรารีฯ อยู่ระหว่างถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งในค่ายทหารสมเด็จพระเอกาทศรถ (กองทัพภาคที่ 3) แต่กลับได้ร่วมประมูลและชนะงานโครงการของรัฐ โดยเฉพาะของกองทัพภาคที่ 3 หลายโครงการ รวมวงเงินหลายร้อยล้านบาท

ขณะเดียวกันองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได้ยก 5 กรณีหลักที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2564 โดยกรณีของ หจก.คอนเทมโพรารีฯ เป็นหนึ่งในตัวอย่างดังกล่าวด้วย