กกต.ยันยังไม่ยุบ ‘ก้าวไกล’ ปมค้อนเคียว รับพิมพ์ชื่อพรรคผิดแต่แก้แล้ว

กกต.ยันยังไม่ยุบ ‘ก้าวไกล’ ปมค้อนเคียว รับพิมพ์ชื่อพรรคผิดแต่แก้แล้ว

กกต.ออกโรงแจง ยันยังไม่มีคำสั่งยุบพรรค ‘ก้าวไกล’ ปมทำภาพการ์ตูน ‘ค้อนเคียว’ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริง รับในเอกสารพิมพ์ชื่อพรรคผิดพลาดเป็น ‘เพื่อไทย’ แต่แก้ไขส่งไปใหม่แล้ว

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566 สำนักงานค ณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีมีผู้ใช้ TikTok ชื่อบัญชีว่า "arfanpppppp" ระบุว่า "ด่วนที่สุด กกต. ส่งหนังสือยุบพรรคก้าวไกล?" ว่า หนังสือฉบับดังกล่าว เป็นหนังสือที่ออกโดยคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง คณะที่ 3 และเมื่อได้ตรวจพบข้อผิดพลาด ที่ได้กล่าวอ้างพาดพิงไปถึงพรรคเพื่อไทย จึงได้แก้ไขข้อความให้ถูกต้อง และส่งหนังสือฉบับแก้ไขไปให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

กกต.ยันยังไม่ยุบ ‘ก้าวไกล’ ปมค้อนเคียว รับพิมพ์ชื่อพรรคผิดแต่แก้แล้ว

สำหรับข้อความที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ว่า "กกต. ส่งหนังสือยุบพรรคก้าวไกล ?" นั้นไม่เป็นความจริง ปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ กกต. ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2566 เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอให้ กกต. พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ ต่อไป