สีสันเลือกตั้ง ปธ.นักเรียน เพื่อเธอแลนด์สไลด์ กกต.รับรองผล ส.ว.ไม่โหวตสวน

สีสันเลือกตั้ง ปธ.นักเรียน เพื่อเธอแลนด์สไลด์ กกต.รับรองผล ส.ว.ไม่โหวตสวน

เฟซบุ๊กเพจ ที่นี่เมืองน่าน ประกาศผลการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลบ้านพระเนตร  มีการจำลองรูปแบบการเลือกตั้งเสมือนจริง มี 4 พรรคลงสมัคร ประกอบด้วย พรรคเพื่อเธอ พรรคพลังประชารัก พรรคก้าวไว พรรคภูมิใจเธอ

เฟซบุ๊กเพจ ที่นี่เมืองน่าน ประกาศ ผลการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลบ้านพระเนตร มีการจำลองรูปแบบการเลือกตั้งเสมือนจริง จากรูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมี 4 พรรคการเมืองลงสมัครเป็นกรรมการนักเรียนและประธานนักเรียน ได้แก่

  • หมายเลข 1 พรรคเพื่อเธอ
  • หมายเลข 2 พรรคพลังประชารัก
  • หมายเลข 3 พรรคก้าวไว
  • หมายเลข 4 พรรคภูมิใจเธอ

นอกจากนี้ มีนักศึกษาฝึกสอนจำนวน 6 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็น กกต.ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ และมีนายสุรพล เทียนสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานสังเกตุการณ์ในการเลือกตั้ง ประธานนักเรียนในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรมการลงคะแนนเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่มีเหตุวุ่นวายเป็นบางช่วงเนื่องจากผู้ลงคะแนนชั้น ป.1 เดินไปลงคะแนนในคูหาเดียวกัน หรือแอบเดินย่องไปแอบมองการลงคะแนน กกต.ต้องคอยไปกันออกและไปคุมเพื่อไม่ให้เดินไปลอกกัน สำหรับเรื่องร้องเรียน มีการร้องเรียนเข้ามา 1 เรื่อง เรื่องการซื้อลูกอมและขนมแจกกัน จากการสอบสวนแล้วไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง เป็นการซื้อขนมเลี้ยงลูกพี่ลูกน้องและไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

สำหรับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนทั้งหมด 319 คน มาใช้สิทธิ 296 คน ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 23 คน เนื่องจากลาป่วย หลังปิดหีบเวลา 10.30 น. ได้เริ่มนับคะแนน โดยบรรยากาศกองเชียร์เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ต่างออกเสียงเชียร์กันอย่างออกรสออกชาติ

 

สีสันเลือกตั้ง ปธ.นักเรียน เพื่อเธอแลนด์สไลด์ กกต.รับรองผล ส.ว.ไม่โหวตสวน

 

ผลจากการนับคะแนนเลือกตั้ง ประธานนักเรียน ปรากฎว่า

  • หมายเลข 1 พรรคเพื่อเธอ ได้คะแนน 160 คะแนน เป็นอันดับ 1 ซึ่งคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  • อันดับ 2 พรรคภูมิใจเธอ ได้คะแนน 61 คะแนน เป็น 2 พรรคที่ได้คะแนนรวมกันจัดตั้งสภานักเรียน
  • พรรคอันดับ 3 พรรคพลังประชารัก ได้คะแนน 32 คะแนน และพรรคก้าวไว
  • อันดับ 4 ได้คะแนน 24 คะแนน ร่วมกันจัดตั้งฝ่ายค้านคอยตรวจสอบการทำงาน

มีบัตรเสียทั้งหมด 14 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5 ใบ โดยหลังนับคะแนนเสร็จทราบผลการเลือกตั้งแล้ว กกต. สามารถรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 นาที

ด้าน ด.ญ.พิชญนันท์ ยากับ ประธานสมาชิกวุฒิสภานักเรียน กล่าวว่า สำหรับมติในที่ประชุม สว.(น) เรามีมติร่วมกันว่า เราจะไม่โหวดสวนกระแส เราจะทำตามเสียงส่วนมากที่เขาโหวดให้ เราพร้อมโหวดให้เสียงส่วนใหญ่

โดย ด.ญ.พิชญนันท์ ยังเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เรียนรู้ และได้ความเป็นประชาธิปไตยตนเองมากขึ้น และได้เห็นการทำงานของพี่สภานักเรียน และสามารถเรียนรู้ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในการรับฟังเสียงส่วนมาก มากกว่าเสียงส่วนน้อย ที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

สีสันเลือกตั้ง ปธ.นักเรียน เพื่อเธอแลนด์สไลด์ กกต.รับรองผล ส.ว.ไม่โหวตสวน

 

หลัก กกต. รับรองผลแล้วได้มีการชุมนุมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายค้าน และ สว.(น) เพื่อโหวดประธานนักเรียน โดย สว.(น) จากหัวหน้าห้องโดยตำแหน่ง โดยมาจากการเลือกตั้งหัวหน้าห้องภายในห้องเรียน จำนวน 9 คน ผลมติเป็นเอกฉันท์ สว.(น) ทั้ง 9 คนไม่โหวดสวนกระแส เปิดเผยเคารพเสียงส่วนใหญ่ ไม่โหวดสวนกระแส โดยประธานนักเรียนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันที หลังทานข้าวเที่ยงคือเป็นตัวแทนซ้อมถือพานไหว้ครู และประธานกับรองประธานจะทำหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้คือถือพานไหว้ครูในพิธีไหว้ครูในวันที่ 8 มิถุนายน 2566

ด้าน นายสุรพล เทียนสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน กล่าวว่า เด็กที่โตขึ้นมาจะต้องดูแลบ้านเมืองต่อ เพราะฉนั้นการที่ทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้ระบบประชาธิปไตย สมัยก่อนมีคำพูดที่ว่าถ้าอยากเป็นประธานนักเรียนให้ซื้อลูกอมแลกเอา เราได้ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการแข่งขันกันในการเสนอนโยบาย เพื่อทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเมืองระดับชาติที่ถูกต้องควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพราะฉนั้นพรรคการเมืองที่มีในโรงเรียนก็อาจมีการล้อเลียนพรรคที่มีขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความสนใจในเหตุการณ์การเมืองด้วย เพราะเด็กๆ รุ่นนี้ ก็จะเติบโตไป ไปเป็นที่พึ่งพาโดยระบบประชาธิปไตยต้องเริ่มจากในโรงเรียน เพราะระบบประชาธิปไตยจริงก็เริ่มจากท้องถิ่นขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ อบต. ทำให้เด็กได้เห็นกระบวนการเติบโตของระบบประชาธิปไตยในระดับชาติที่พึงปารถนาต่อไป

 

สีสันเลือกตั้ง ปธ.นักเรียน เพื่อเธอแลนด์สไลด์ กกต.รับรองผล ส.ว.ไม่โหวตสวน

 


ขอบคุณ

ภาพ-ข่าว ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดน่าน

เฟซบุ๊กเพจ ที่นี่เมืองน่าน