มีคะแนนเขย่ง! กกต.สั่งนับใหม่ 47 หน่วยเลือกตั้ง ทั้ง ส.ส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์

มีคะแนนเขย่ง! กกต.สั่งนับใหม่ 47 หน่วยเลือกตั้ง ทั้ง ส.ส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์

กกต.สั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 47 หน่วย เป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต 16 หน่วย ปาร์ตี้ลิสต์ 31 หน่วย พบผลคะแนนเขย่ง เหตุไม่ตรงจำนวนบัตร-คนใช้สิทธิ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2566 มีรายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งให้มีการนับคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ใหม่ จำนวน 31 หน่วยเลือกตั้ง และนับคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จำนวน 16 หน่วยเลือกตั้ง จากการลงคะแนนการเลือกตั้งทั้งหมด 95,000 หน่วย

โดยการนับคะแนนใหม่ครั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักงาน กกต. เสนอว่า เนื่องจากพบว่ามีปัญหาบัตรออกเสียงเลือกตั้ง และจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีจำนวนตรงกัน แต่ผลคะแนนที่ออกมาไม่ตรงกับจำนวนดังกล่าว หรือคะแนนเขย่ง และกกต.เห็นว่าอาจมีผลต่อจำนวนคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ และมีผลต่อลำดับของผู้ได้รับเลือกตั้งส.ส.

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ยังไม่มีการเปิดเผยว่า จำนวน 47 หน่วยเลือกตั้งที่ให้มีการนับคะแนนใหม่นั้นคือหน่วยเลือกตั้งใด ในจังหวัดใดบ้าง โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างที่สำนักงาน กกต. กำลังทำคำสั่งเพื่อเสนอให้นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ลงนาม และแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ

โดยตามแผนของสำนักงาน กกต. ต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2566 เนื่องจากเมื่อได้ผลคะแนนแล้วจะต้องนำมาคิดคำนวนสัดส่วน ส.ส.ใหม่ เพื่อให้ทันกับแผนงานที่ กกต. ตั้งใจว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายในเดือนนี้