“อนุดิษฐ์” เผย เห็นความมุ่งมั่น 8พรรค จัดตั้งรัฐบาล ทำงานเพื่อ ปชช.

“อนุดิษฐ์” เผย เห็นความมุ่งมั่น 8พรรค จัดตั้งรัฐบาล ทำงานเพื่อ ปชช.

3แกนนำไทยสร้างไทย ร่วมประชุม 8พรรค จัดตั้งรัฐบาล “อนุดิษฐ์” เผย เห็นความมุ่งมั่นในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างฉันมิตร ยึดแนวทางทำงานเพื่อ ปชช. ตั้งกก.ประสานงานเปลี่ยนผ่าน พ่วง 7 คณะทำงาน

พรรคไทยสร้างไทย นำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรค และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรค เป็นตัวแทน เข้าร่วมการประชุม 8 พรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาล 

น.อ.อนุดิษฐ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจ จากผู้บริหารของทั้ง 8 พรรคการเมือง ในการร่วมมือเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ตามความต้องการของพี่น้องประชาชน ที่ได้มอบฉันทามติให้ อย่างน้อย 25 ล้านเสียง ขณะเดียวกันก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างฉันมิตร ซึ่งได้ยึดแนวทางการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง 

“อนุดิษฐ์” เผย เห็นความมุ่งมั่น 8พรรค จัดตั้งรัฐบาล ทำงานเพื่อ ปชช.

ขณะเดียวกันที่ประชุม จาก 8 พรรคการเมือง ยังมีมติในการจัดตั้ง คณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อทำงาน แก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชน ในระหว่างที่รอมีสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะประกอบไปด้วยบุคลากรดังต่อไปนี้

1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมการการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน

2.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ตัวแทนจากพรรคก้าวไกล

3.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย

4.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ตัวแทนจากพรรคประชาชาติ

5.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทย

6.นายวิรัตน์ วรศสิริน ตัวแทนจากพรรคเสรีรวมไทย

7.นายกันต์วีร์ สืบแสง ตัวแทนจากพรรคเป็นธรรม

8.นายวสวรรธน์ พวงพรศรี ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยรวมพลัง

9.นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ ตัวแทนจากพรรคพลังสังคมใหม่

นอกจากนี้ ที่ประชุมจากทั้ง8 พรรคยังได้จัดตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด 7 คณะ เพื่อนำไปสู่การปัญหาให้พี่น้องประชาชน ประกอบด้วย

คณะทำงานที่ 1 คณะทำงานด้านค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล และราคาพลังงาน

คณะทำงานที่ 2 คณะทำงานด้านภัยแล้ง เอลนีโญ

คณะทำงานที่ 3 คณะทำงานด้านการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะทำงานที่ 4 คณะทำงานด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

คณะทำงานที่ 5 คณะทำงานด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและ PM2.5

คณะทำงานที่ 6 คณะทำงานด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและ SME

คณะทำงานที่ 7 คณะทำงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติด