ยลโฉมสมบัติ 13 ส.ส.พ้นเก้าอี้ 'พนิต' 455 ล. 'พรชัย' 271 ล.

ยลโฉมสมบัติ 13 ส.ส.พ้นเก้าอี้ 'พนิต' 455 ล. 'พรชัย' 271 ล.

ป.ป.ช.โชว์ทรัพย์สิน 13 ส.ส.พ้นตำแหน่ง หลายคนอู้ฟู่ 'พนิต วิกิตเศรษฐ์' 455 ล้าน 'พรชัย ตระกูลวรานนท์' 271 ล้าน 'บัลลังก์ อรรณนพพร' 126 ล้าน 'เอกสิทธิ์' 587 ล้าน

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 13 ราย กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ประกอบด้วย

1.นางเจริญ เรี่ยวแรง พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.66 โดยนางเจริญ แจ้งว่า ตนเอง และนายฉลอง เรี่ยวแรง คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 23,316,379 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนางเจริญ 22,456,466 บาท เป็นทรัพย์สินของนายฉลอง 859,913 บาท

นอกจากนี้ มีหนี้สินทั้งสิ้น 88,790,232 บาท โดยเป็นหนี้สินของนายฉลอง เป็นการฟ้องร้องทางแพ่งกันระหว่าง บรรษัท บริหารสินทรัพย์ จำกัด ในฐานะโจทก์ กับ บริษัททิปค่อน จำกัด ที่นายฉลองกับพวกรวม 6 คน เป็นจำเลย

2.นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.66 โดยนายชัยทิพย์ แจ้งว่า ตนเอง และน.ส.สมคิด กมลพันธ์ทิพย์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 73,140,038 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายชัยทิพย์ 19,064,517 บาท เป็นทรัพย์สินของ น.ส.สมคิด 54,075,520 บาท นอกจากนี้ ยังแจ้งว่า มีหนี้สินของ น.ส.สมคิด 1,620,758 บาท

3.นายบัลลังก์ อรรณนพพร พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66 โดยนายบัลลังก์ แจ้งว่า ตนเอง กับ นางวันดี อรรณนพพร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 126,615,660 บาท เป็นทรัพย์สินของนายบัลลังก์ 111,269,755 บาท เป็นทรัพย์สินของนางวันดี 15,227,057 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 118,848 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 11,249,780 บาท โดยเป็นหนี้สินของนายบัลลังก์ 11,249,780 บาท เป็นหนี้สินของนางวันดี 4,124 บาท

4.นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 โดยนายพนิต แจ้งว่า ตนเอง และนางพัชรีภรณ์ ณ. ส.วิกิตเศรษฐ์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 455,137,679 บาท เป็นทรัพย์สินของนายพนิต 248,232,547 บาท เป็นทรัพย์สินของนางพัชรีภรณ์ 206,905,132 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 6,981,616 บาท

5.นายพิชัย ขจรเรืองโรจน์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 โดยนายพิชัย แจ้งว่า ตนเอง และนางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 35,028,930 บาท เป็นทรัพย์สินของนายพิชัย 8,823,038 บาท เป็นทรัพย์สินของนางมารศรี 26,205,891 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 176,162 บาท

6.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.66 โดยนายพรชัย แจ้งว่า ตนเอง และ น.ส.นุชนาถ วัฒนะ คู่สมรส (อยู่กินกันฉันสามีภรรยา) มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 271,556,768 บาท เป็นทรัพย์สินของนายพรชัย 268,795,552 บาท เป็นทรัพย์สินของ น.ส.นุชนาถ 2,761,215 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 22,653 บาท 

7.นายภิญโญ นิโรจน์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.66 โดยนายภิญโญ แจ้งว่า ตนเอง และนางอมรา นิโรจน์ คู่สมรส (เสียชีวิต) มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 49,031,042 บาท ไม่มีหนี้สิน

8.นายศาสตรา ศรีปาน พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 27 ก.พ.66 โดยนายศาสตรา แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 47,928,411 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 5,243,601 บาท

9.นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.66 โดยนายสะถิระ แจ้งว่า ตนเอง น.ส.ปิยธิดา เผือกประพันธุ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 77,688,024 บาท เป็นทรัพย์สินของนายสะถิระ 63,632,346 บาท เป็นทรัพย์สินของ น.ส.ปิยธิดา 13,828,952 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 226,725 บาท  นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 27,737,047 บาท 
 
10.นายสุรชาติ ศรีบุศกร พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.พิจิตร พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66 โดยนายสุรชาติ แจ้งว่า ตนเอง และนางมาดามนิด ศรีบุศกร คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 26,778,157 บาท เป็นทรัพย์สินของนายสุรชาติ 10,000,997 บาท เป็นทรัพย์สินของนางมาดามนิด 16,777,160 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 9,801,906 บาท

11.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.66 โดยนายสุรสิทธิ์ แจ้งว่า ตนเอง และนางอภัสนันท์ นิธิวุฒิวรรักษ์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 15,436,402 บาท เป็นทรัพย์สินของนายสุรสิทธิ์ 7,290,572 บาท เป็นทรัพย์สินของนางอภัสนันท์ 8,145,830 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 699,857 บาท
 
12.นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66 โดยนายเอกสิทธิ์ แจ้งว่า ตนเอง นางสุเนตร คุณานันทกุล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 587,366,778 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายเอกสิทธิ์ 435,861,672 บาท เป็นทรัพย์สินของนางสุเนตร 150,989,676 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 515,429 บาท

13.นายเอี่ยม ทองใจสด พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 โดยนายเอี่ยม แจ้งว่า ตนเอง และนางกนกนุช ทองใจสด คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 14,600,481 บาท เป็นทรัพย์สินของนายเอี่ยม 11,013,492 บาท เป็นทรัพย์สินของนางกนกนุช 3,586,989 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,767,500 บาท