3 พรรคเล็กผนึกร้องศาล ปค.ฟ้อง กกต.คำนวณผลเลือกตั้ง 66 ไม่โปร่งใส

3 พรรคเล็กผนึกร้องศาล ปค.ฟ้อง กกต.คำนวณผลเลือกตั้ง 66 ไม่โปร่งใส

3 พรรคเล็ก ‘พลัง-เพื่อชาติไทย-แรงงานสร้างชาติ’ รวมตัวเตรียมยื่น ‘ศาลปกครอง’ ฟ้อง กกต.ปมคำนวณคะแนนผลการเลือกตั้ง 66 ไม่โปร่งใส อ้างเอา ‘บัตรดี’ มาคำนวณเกินจริง 2.97 แสนใบ พรรคตัวเองต้องได้ ส.ส.คนละ 1 ที่นั่ง

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ผลการเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ โดยพบว่า พรรคก้าวไกลมี ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลดลงเหลือ 112 คน เท่ากับพรรคเพื่อไทย ทำให้พรรคก้าวไกลมีจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อเหลือ 151 คน ส่วนพรรคเพื่อไทยมี 141 คน ส่วนพรรคภูมิใจไทย มี ส.ส.เพิ่มขึ้นเป็น 71 คน และพรรคอื่นคงเดิม

โดยพบว่า จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.71 ขณะที่การเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีบัตรดี 37,190,071 บัตร คิดร้อยละ 94.12 บัตรเสีย 1,457,899 บัตร คิดเป็นร้อยละ3.69 และไม่บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  866,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19  
    
ส่วน ผลการนับคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีบัตรดี  37,522,746 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 94.96  บัตรเสีย 1,509,836 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.82 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  482,303 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.22  โดยผลการคิดคำนวณคะแนนค่าเฉลี่ยส.ส. 1 คน คือ 375,227.34 คะแนน ทำให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนมาจาก 17 พรรคการเมือง

อ่านข่าว: กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการ คอนเฟิร์ม! ‘ก้าวไกล’ เหลือ ส.ส. 151 คน

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2566 มีกลุ่มพรรคขนาดเล็ก ประกอบด้วย 

  • นายลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง หัวหน้าพรรคพลัง 
  • นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย 
  • นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ 

ทั้ง 3 พรรคเตรียมดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลาง โดยอ้างว่า มีเหตุเชื่อได้ว่า กกต.มีการรวมคะแนน และคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคได้รับมีความผิดปกติ ไม่โปร่งใส เนื่องจากพบว่ามีการบวกเพิ่มจำนวนบัตรดีจำนวน 507,277 คะแนนเข้าไป เกินความจริงไปจำนวน 297,149 คะแนน เอื้อประโยชน์ต่อพรรคใหญ่หรือไม่ ทั้งที่ความจริงต้องบวกเพิ่มแค่ 210,128 คะแนน เท่านั้น

โดย 3 พรรคขนาดเล็กดังกล่าว อ้างว่า ถ้าคำนวณใหม่ 4 พรรคที่ต้องได้ ส.ส.คือ พรรคพลังประชารัฐเพิ่ม 1 ที่นั่ง, พรรคพลัง ได้ 1 ที่นั่ง, พรรคเพื่อชาติไทยได้ 1 ที่นั่ง, พรรคแรงงานสร้างชาติได้ 1 ที่นั่ง แต่กลับเสียโอกาสไปเพราะความพิสดารของ กกต.ที่บวกเพิ่มจำนวนบัตรดีเกินจริงไป 297,149 คะแนน