กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการ คอนเฟิร์ม! ‘ก้าวไกล’ เหลือ ส.ส. 151 คน

กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการ คอนเฟิร์ม! ‘ก้าวไกล’ เหลือ ส.ส. 151 คน

กกต.แพร่เอกสารข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 พร้อมรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์ อย่างไม่เป็นทางการแล้ว คอนเฟิร์ม ‘ก้าวไกล’ ส.ส.ลดลงเหลือ 151 คน ‘เพื่อไทย’ 141 คน ‘ภูมิใจไทย’ ได้เพิ่มขึ้นเป็น 71 คน

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง และจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่แต่ละพรรคจะได้รับ ภายหลังการเลือกตั้ง 2566 โดยพบว่า จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.71  
    
โดยการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีบัตรดี 37,190,071 บัตร คิดร้อยละ 94.12 บัตรเสีย 1,457,899 บัตร คิดเป็นร้อยละ3.69 และไม่บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  866,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19  

ผลการนับคะแนนในส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

 • พรรคก้าวไกล มี ส.ส.ลดลงจากเดิม 113 คนเหลือ 112 คน 
 • พรรคเพื่อไทย ที่มี ส.ส. 112 คน 
 • พรรคภูมิใจไทยได้ส.ส. 68 คน 
 • พรรคพลังประชารัฐ ได้ส.ส. 39 คน 
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ส.ส. 23 คน 
 • พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส.ส. 22 คน 
 • พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ส.ส. 9 คน 
 • พรรคประชาชาติ ได้ส.ส. 7 คน 
 • พรรคไทยสร้างไทย ได้ส.ส. 5 คน 
 • พรรคเพื่อไทรวมพลัง ได้ส.ส. 2 คน 
 • พรรคชาติพัฒนากล้า ได้ส.ส. 1 คน 

กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการ คอนเฟิร์ม! ‘ก้าวไกล’ เหลือ ส.ส. 151 คน  

ส่วน ผลการนับคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีบัตรดี  37,522,746 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 94.96  บัตรเสีย 1,509,836 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.82 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  482,303 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.22  โดยผลการคิดคำนวณคะแนนค่าเฉลี่ยส.ส. 1 คน คือ 375,227.34 คะแนน ทำให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนมาจาก 17 พรรคการเมือง

ผลการนับคะแนนในส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 • พรรคก้าวไกลได้คะแนน 14,438,851 คะแนน ได้ ส.ส. 39 คน 
 • พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 10,962,522 คะแนน ได้ ส.ส. 29 คน
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 4,766,408 คะแนน ได้ ส.ส. 13 คน
 • พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 1,138,202 คะแนน ได้ ส.ส.3 คน 
 • พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 925,349 คะแนน ได้ ส.ส. 3 คน 
 • พรรคประชาชาติ ได้คะแนน 602,645 คะแนน ได้ ส.ส. 2 คน 
 • พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 537,625 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • พรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนน 351,376 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 • พรรคไทยสร้างไทย ได้คะแนน 340,178 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 • พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้คะแนน 273,428 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน  
 • พรรคใหม่ ได้คะแนน 249,731 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน พรรค
 • พรรคชาติพัฒนากล้า ได้คะแนน 212,676 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 • พรรคท้องที่ไทย ได้คะแนน 201,411 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 • พรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนน 192,497 คะแนนได้ ส.ส. 1 คน 
 • พรรคเป็นธรรมได้คะแนน 184,817 คะแนนได้ ส.ส. 1 คน  
 • พรรคพลังสังคมใหม่ ได้คะแนน 177,379 คะแนนได้ ส.ส. 1 คน
 • พรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้คะแนน 175,182 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน

กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการ คอนเฟิร์ม! ‘ก้าวไกล’ เหลือ ส.ส. 151 คน  

รวมจำนวน ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ 

 • พรรคก้าวไกล 151 คน 
 • พรรคเพื่อไทย 141 คน 
 • พรรคภูมิใจไทย 71 คน 
 • พรรคพลังประชารัฐ 40 คน 
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 คน 
 • พรรคประชาธิปัตย์ 25 คน 
 • พรรคชาติไทยพัฒนา 10 คน 
 • พรรคประชาชาติ 9 คน 
 • พรรคไทยสร้างไทย 6 คน 
 • พรรคชาติพัฒนากล้า 2 คน 
 • พรรคเพื่อไทรวมพลัง  2 คน 
 • พรรคเสรีรวมไทย 1 คน
 • พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน
 • พรรคใหม่ 1 คน
 • พรรคท้องที่ไทย 1 คน
 • พรรคเป็นธรรม 1 คน
 • พรรคพลังสังคมใหม่ 1 คน
 • พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 คน

ทั้งนี้ การคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้ เป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น โดยสำนักงาน กกต.ต้องเสนอ กกต.พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กกต.ต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปดดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 95% ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด โดย กกต.ต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการ คอนเฟิร์ม! ‘ก้าวไกล’ เหลือ ส.ส. 151 คน

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ก่อนหน้านี้ในระบบ ECT REPORT แสดงจำนวนว่า พรรคก้าวไกลได้ 113 ที่นั่งและพรรคภูมิใจไทยได้ 67 ที่นั่งนั้น เนื่องจากการลงข้อมูลในส่วนของผลการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ปราจีนบุรี ยังไม่สมบูรณ์ 

โดยจากรายงานประกาศ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ปราจีนบุรี เรื่องผลการนับคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/1) นั้น พบว่า นายสฤษดิ์ บุตรเนียร จากพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ทำให้จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลคือ 112 ที่นั่ง  และพรรคภูมิใจไทย 68 ที่นั่ง