กกต.จ่อเปิดผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการ “ก้าวไกล” เหลือ 151 “ภท.” เพิ่มเป็น 71

กกต.จ่อเปิดผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการ “ก้าวไกล” เหลือ 151 “ภท.” เพิ่มเป็น 71

กกต.เตรียมประกาศผลการเลือกตั้ง 66 อย่างไม่เป็นทางการ “ก้าวไกล” ส.ส.ลดเหลือก 151 คน “เพื่อไทย” 141 คน “ภูมิใจไทย” ขยับเป็น 71 คน พปชร. 40 คน รทสช. 36 คน ปชป. 25 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 75.71% บัตรเสีย 3.82%

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2566 มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ครบทั้ง 400 เขตแล้ว และเตรียมที่จะประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ พบว่า จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.71  โดยการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีบัตรดี 37,190,071 บัตร คิดร้อยละ 94.12 บัตรเสีย 1,457,899 บัตร คิดเป็นร้อยละ3.69 และไม่บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  866,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19  

โดยผลการนับคะแนนในส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคก้าวไกล มี ส.ส.ลดลงจากเดิม 113 คนเหลือ 112 คน เท่ากับพรรคเพื่อไทย ที่มี ส.ส. 112 คน พรรคภูมิใจไทยได้ส.ส. 68 คน  พรรคพลังประชารัฐ ได้ส.ส. 39 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ส.ส. 23 คน  พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส.ส. 22 คน พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ส.ส. 9 คน  พรรคประชาชาติ ได้ส.ส. 7 คน พรรคไทยสร้างไทย ได้ส.ส. 5 คน พรรคเพื่อไทรวมพลัง ได้ส.ส. 2 คน และพรรคชาติพัฒนากล้า ได้ส.ส. 1 คน 

กกต.จ่อเปิดผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการ “ก้าวไกล” เหลือ 151 “ภท.” เพิ่มเป็น 71

ส่วนผลการนับคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีบัตรดี  37,522,746 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 94.96  บัตรเสีย 1,509,836 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.82 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  482,303 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.22  โดยผลการคิดคำนวณคะแนนค่าเฉลี่ยส.ส. 1 คน คือ 375,227.34 คะแนน ทำให้ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนมาจาก 17 พรรคการเมือง ประกอบด้วย 

 1. พรรคก้าวไกลได้คะแนน 14,438,851 คะแนน ได้ ส.ส. 39 คน 
 2. พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 10,962,522 คะแนน ได้ ส.ส. 29 คน
 3. พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 4,766,408 คะแนน ได้ ส.ส. 13 คน
 4. พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 1,138,202 คะแนน ได้ ส.ส.3 คน 
 5. พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 925,349 คะแนน ได้ ส.ส. 3 คน 
 6. พรรคประชาชาติ ได้คะแนน 602,645 คะแนน ได้ ส.ส. 2 คน 
 7. พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 537,625 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 8. พรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนน 351,376 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 9. พรรคไทยสร้างไทย ได้คะแนน 340,178 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 10. พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้คะแนน 273,428 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน  
 11. พรรคใหม่ ได้คะแนน 249,731 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน พรรค
 12. พรรคชาติพัฒนากล้า ได้คะแนน 212,676 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 13. พรรคท้องที่ไทย ได้คะแนน 201,411 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 
 14. พรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนน 192,497 คะแนนได้ ส.ส. 1 คน 
 15. พรรคเป็นธรรมได้คะแนน 184,817 คะแนนได้ ส.ส. 1 คน  
 16. พรรคพลังสังคมใหม่ ได้คะแนน 177,379 คะแนนได้ ส.ส. 1 คน
 17. พรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้คะแนน 175,182 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน 

กกต.จ่อเปิดผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการ “ก้าวไกล” เหลือ 151 “ภท.” เพิ่มเป็น 71  

เมื่อรวมจำนวน ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อแล้ว เท่ากับว่า 

 • พรรคก้าวไกล 151 คน 
 • พรรคเพื่อไทย 141 คน 
 • พรรคภูมิใจไทย 71 คน 
 • พรรคพลังประชารัฐ 40 คน 
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 คน 
 • พรรคประชาธิปัตย์ 25 คน 
 • พรรคชาติไทยพัฒนา 10 คน 
 • พรรคประชาชาติ 9 คน 
 • พรรคไทยสร้างไทย 6 คน 
 • พรรคชาติพัฒนากล้า 2 คน 
 • พรรคเพื่อไทรวมพลัง  2 คน 
 • พรรคเสรีรวมไทย 1 คน
 • พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน
 • พรรคใหม่ 1 คน
 • พรรคท้องที่ไทย 1 คน
 • พรรคเป็นธรรม 1 คน
 • พรรคพลังสังคมใหม่ 1 คน
 • พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 คน

กกต.จ่อเปิดผลเลือกตั้ง 66 ไม่เป็นทางการ “ก้าวไกล” เหลือ 151 “ภท.” เพิ่มเป็น 71

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ก่อนหน้านี้ในระบบ ECT REPORT แสดงจำนวนว่าพรรคก้าวไกลได้ 113 ที่นั่งและพรรคภูมิใจไทยได้ 67 ที่นั่งนั้น เนื่องจากการลงข้อมูลในส่วนของผลการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ปราจีนบุรียังไม่สมบูรณ์ 

โดยจากรายงานประกาศกกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ปราจีนบุรี เรื่องผลการนับคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง( ส.ส. 6/1 )นั้นพบว่านายสฤษดิ์ บุตรเนียร จากพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ทำให้จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลคือ 112 ที่นั่ง  และพรรคภูมิใจไทย 68 ที่นั่ง กรณีดังกล่าวเป็นเพียงผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้นยังไม่ใช่การพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ กกต.