กกต.เตือน “นักเลือกตั้ง” ยื่นค่าใช้จ่ายหาเสียงใน 90 วัน เมินระวังคุก 2 ปี

กกต.เตือน “นักเลือกตั้ง” ยื่นค่าใช้จ่ายหาเสียงใน 90 วัน เมินระวังคุก 2 ปี

กกต.เตือน “นักเลือกตั้ง” หลังจบศึกเลือกตั้ง 66 ต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน เผยถ้าไม่ยื่น-จงใจยื่นไม่ถูกต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีด้วย

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และพรรคการเมือง ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง 2566 ว่า ต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ให้ครบถ้วน ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัด และ กกต.กทม. ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง คือระหว่าง 15 พ.ค.-15 ส.ค. 2566

ทั้งนี้ หากผู้สมัคร ส.ส.หรือพรรคการเมือง มิได้ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งภายในเวลาที่กำหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ พร้อมทั้งให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 5 ปี ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 มาตรา 155 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

กกต.เตือน “นักเลือกตั้ง” ยื่นค่าใช้จ่ายหาเสียงใน 90 วัน เมินระวังคุก 2 ปี