"วิษณุ" ยันปรับย้าย "ทหาร-ตำรวจ" ไม่ต้อง ส่งกกต. นำทูลเกล้าฯได้เลย

"วิษณุ" ยันปรับย้าย "ทหาร-ตำรวจ" ไม่ต้อง ส่งกกต. นำทูลเกล้าฯได้เลย

"วิษณุ" ยันปรับย้าย "ทหาร-ตำรวจ" ไม่ต้อง ส่งกกต. ต่างกับแต่งตั้งข้าราชการ ซี 10 ซี11 แค่ผ่านบอร์ด 7 เสือ กห. นำทูลเกล้าฯได้เลย

23 พ.ค.เวลา 08.46 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงอำนาจ คณะรัฐมนตรี (ครม.)ในการแต่งตั้งโยกย้าย ต้องขอคณะกรรมกาาการเลือกตั้ง (กกต.) นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องขอ รวมถึงเรื่องการใช้งบกลางด้วย 

เมื่อถามว่า การปรับย้ายนายทหารในช่วงเดือนกันยายนนั้น หากยังตั้งรัฐบาลไม่ได้  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายโดย ต้องเสนอไปที่กกต.หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ต้อง เพราะไม่ได้มีการโยกย้ายโดย ครม. ตำแหน่งที่จะต้องส่งไปที่กกต.ต้องเป็นตำแหน่งที่ผ่าน ครม. เช่น การแต่งตั้งข้าราชการ ซี 10ซี11 

"การแต่งตั้งตำรวจทหารไม่ต้องผ่านครม. ก็แค่ผ่านคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล แล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าฯได้เลย"