ผบ.ทร. ยังไม่ชี้ชัด สว. เหล่าทัพ จะโหวตเลือก นายกฯ ทิศทางเดียวกัน

ผบ.ทร. ยังไม่ชี้ชัด สว. เหล่าทัพ จะโหวตเลือก นายกฯ ทิศทางเดียวกัน

ผบ.ทร.อยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยความราบรื่น ยังไม่ชี้ชัด สว. เหล่าทัพ จะโหวต นายกฯ ทิศทางเดียวกัน ชี้ยังไม่ถึงเวลา

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ได้มีการจัดหายุทโธปกรณ์ที่คั่งค้างอย่างไร กล่าวว่า เราดำเนินตามโครงสร้างยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว มีการจัดหายุทโธปกรณ์ตามแผนและขออนุมัติจากรัฐบาล ในการจัดซื้อเช่นการจัดหาเรือรบ ทดแทนเรือรุ่นเก่าที่ใช้งานมานาน การจัดหาอากาศยานไร้คนขับ เพื่อทดแทนเครื่องบินลาดตระเวน ซึ่งดำเนินการไปตั้งแต่งบประมาณปีที่แล้ว ตอนนี้เป็นขั้นตอนตรวจรับ และฝึกกำลังพลให้พร้อมใช้งานยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ 

ส่วนเรื่องเรือดำน้ำ ยังมีการเจรจากับทางการจีนอยู่ล่าสุดคือ  ต้นเดือนพฤษภาคม ทางบริษัทส่งเจ้าหน้าที่มาเจรจาพูดคุย และวางไทม์ไลน์กันไว้ หากกองทัพเรือยืนยันดำเนินโครงการต่อ ทางการจีนจะต้องสนับสนุนข้อมูลอะไร หรือสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมให้กองทัพเรือ ซึ่งยังอยู่ในขั้นเจรจา และเรื่องนี้ต้องเสนอให้รัฐบาลรับทราบ ส่วนจะตัดสินใจรับหรือไม่รับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาข้อมูล และการเจรจาที่ทำไว้กับจีน ซึ่งต้องเสนอในรัฐบาลชุดใหม่ โดยทุกครั้งที่มีการพูดคุยกับจีนต้องมีการแจ้งรัฐบาลทุกครั้ง 

เมื่อถามว่า กรณีที่ ผบ.เหล่าทัพมีตำแหน่ง สว. จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างไร นั้นผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า  ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้น ขณะนี้ตามกระบวนการประชาธิปไตย พรรคการเมือง ที่ได้รับเสียงข้างมากต้องทำการรวบรวมเสียง และเจรจาจัดตั้งรัฐบาล เมื่อเรียบร้อยแล้วค่อยเสนอเข้ามาที่สภา ตามระยะเวลาที่ กกต.กำหนด ยังไม่ถึงขั้นตอนการโหวต เพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดตั้งรัฐบาล ส่วนผบ.เหล่าทัพ จะเห็นตรงกันหรือไม่ ก็ยังไม่ถึงเวลานั้น 

เมื่อถามว่า สว.ต้องพิจารณา บุคคลิกท่าที ของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ กล่าวว่า ต้องรอการเสนอขึ้นมา 

เมื่อถามว่าการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคการเมืองใหม่ๆมีคะแนนนิยมมาก มองว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ผบ.ทร.กล่าวว่า ก็ต้องดูนโยบายที่ รัฐบาลหรือผู้นำประเทศที่จะวางการดำเนินการในอนาคต แต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดของนโยบายที่ชัดเจน มีเพียงข้อมูลที่หาเสียงกับประชาชนไว้ 

เมื่อถามว่าถ้าหน้าตารัฐบาล ไม่เป็นไปตามเสียงประชามติของประชาชน จะมีการเคลื่อนไหว บนท้องถนนหรือไม่ ผบ.ทร.กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบเหตุการณ์ขนาดนั้น เพราะต้องรอการเจรจา ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่กำหนดไว้ 

ส่วนจะฝากเตือนแนวคิดที่จะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนั้น ผบ.ทร. กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลานั้น ต้องดูสถานการณ์เจรจา ของพรรคร่วมรัฐบาลต่อไป

เมื่อถามย้ำว่าอยากให้มีการตั้งรัฐบาลราบรื่นหรือไม่ ผบ.ทร. ยิ้มก่อนตอบว่า " แน่นอนครับ เราอยากให้การตั้งรัฐบาล เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีข้อขัดแย้ง และไม่เกิดเหตุการณ์วุ่นวาย ส่วนกองทัพก็เป็นกลไกของรัฐบาลต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะรัฐบาลใด ก็ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว