“สามารถ” มองรัฐบาลก้าวไกล "พิธา" นายกฯ ควบกลาโหม จับตาแก้ ม.160

“สามารถ” มองรัฐบาลก้าวไกล "พิธา" นายกฯ ควบกลาโหม  จับตาแก้ ม.160

“สามารถ” มองรัฐบาลก้าวไกล "พิธา" นายกฯ ควบกลาโหม จับตาแก้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 160 ปลดล็อกคุณสมบัติรัฐมนตรี


นายสามารถ  เจนชัยจิตรวนิช  อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ได้วิเคราะห์การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคก้าวไกล  โดยมองว่า  สิ่งที่จะต้องจับตาคือการแก้รัฐธรรมนูญ  มาตรา160  ในเรื่องคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี เพราะผู้ที่เข้าข่ายเป็นว่าที่รัฐมตรีบางรายอาจติดเงื่อนไข  

ทั้งนี้หากแก้รัฐธรรมนูญมาตรานี้เสร็จ นายสามารถ เชื่อว่า   นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์  หัวหน้าพรรคก้าวไกล  จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม , นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล  รองหัวหน้าพรรคจะนั่งเป็นรัฐมนตรีคลัง , นายรังสิมันต์ โรม   ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี กำกับ ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ,อมรัตน์  โชคปมิตต์กุล  ส.ส.บัญชีรายชื่อนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา , นายวิโรจน์ ลักขณาดิศร   นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ,พล.ต.อ เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นั่งรัฐมนตรียุติธรรม , นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์   นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนตำแหน่งที่ที่เหลือ  ก็อาจจะแบ่งให้พรรคร่วมรัฐบาลพรรรคอื่น 
 

“มาคิดกันดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง  แต่ที่ผมวิเคราะห์  มาก็จากพรรคพวกที่คุยกันในร้านกาแฟ ที่เจอกันเมื่อเช้า ข้างกระทรวงมหาดไทยนะครับ...  พอมาดูรายชื่อตัวตึง  อายุน้อยกันทั้งนั้น   และ บนพื้นฐาน 100 วันแรก 300 นโยบาย ต้องทำทันที  ดังนั้นผมว่า  ถ้าไม่แก้ไขมาตรา160 บางคนก็อดเป็นเพราะอายุไม่ถึง  รายชื่ออาจเป็นคนนอก หรือ คนในพรรคที่ไม่เคยปรากฏหน้าสื่อมาก่อน”  นายสามารถ กล่าว

สำหรับรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา 160  มีดังนี้

(1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี
(3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(5) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(6) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98
(7) ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่
ในความผิดนได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(8) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186
หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้งนอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังได้กำหนด ห้ามมิให้
ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้ (มาตรา 181)