ผลการเลือกตั้ง 2566 จ.เชียงราย เพื่อไทย ได้ 4 เขต ก้าวไกล 3

ผลการเลือกตั้ง 2566 จ.เชียงราย เพื่อไทย ได้ 4 เขต ก้าวไกล  3

ผลการเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ พื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อไทย คว้าที่นั่งได้ 4 เขต ขณะที่ ก้าวไกล ได้ 3 เขต

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผลการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ของจังหวัดเชียงราย ทั้ง 7 เขต มีผู้มาใช้สิทธิ 729,334คน คิดเป็น 77.26% จากผู้มีสิทธิ 944,019 คน 
 

สำหรับ ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทย คว้าที่นั่งได้ 4 เขต ด้วยคะแนน 239,628 คะแนน คิดเป็น 32.86% ขณะที่ ก้าวไกล ได้ 3 เขต ด้วยคะแนน 202,655 คะแนน คิดเป็น 27.79%
 

ผลการเลือกตั้ง 2566 ทั้ง 7 เขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย

  • เขตเลือกตั้งที่ 1 นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ พรรคก้าวไกล
  • เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 นายฐากูร ยะแสง พรรคก้าวไกล
  • เขตเลือกตั้งที่ 4 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
  • เขตเลือกตั้งที่ 5 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ พรรคเพื่อไทย
  • เขตเลือกตั้งที่ 6 นางจุฬาลัษณ์ ขันสุธรรม พรรคก้าวไกล
  • เขตเลือกตั้งที่ 7 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย

 

หมายเหตุ: ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ผ่านการตรวจสอบของ กปน. จนท.บันทึกข้อมูล และอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้งในเบื้องต้นแล้ว