ผลการเลือกตั้ง 2566 บึงกาฬ อย่างไม่เป็นทางการ ภูมิใจไทย คว้าได้ 2 เขต เพื่อไทย 1

ผลการเลือกตั้ง 2566 บึงกาฬ อย่างไม่เป็นทางการ ภูมิใจไทย คว้าได้ 2 เขต เพื่อไทย 1

ผลการเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ จ.บึงกาฬ พรรคภูมิใจไทย คว้าเก้าอี้ได้ 2 เขต พรรคเพื่อไทย ได้ 1 เขต

ผลการเลือกตั้ง 2566 บึงกาฬ เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผลการเลือกตั้ง ส.ส อย่างไม่เป็นทางการ ของ ทั้ง 3 เขต มีผู้มาใช้สิทธิ 231,751 คน คิดเป็น 70.71% จากผู้มีสิทธิ 327,745 คน

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง บึงกาฬ

  • พรรคภูมิใจไทย คว้าที่นั่งได้ 2 เขต ด้วยคะแนน 71,075 คะแนน คิดเป็น 30.67%
  • พรรคเพื่อไทย คว้าเก้าอี้ได้ 1 เขต ด้วยคะแนน 73,997 คะแนน คิดเป็น 31.93%

ผลการเลือกตั้ง 2566 จังหวัดบึงกาฬ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง

  • เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสยาม เพ็งทอง พรรคภูมิใจไทย
  • เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสุวรรณา กุมภิโร พรรคภูมิใจไทย
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 นายนิพนธ์ คนขยัน พรรคเพื่อไทย 

 

หมายเหตุ: ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ผ่านการตรวจสอบของ กปน. จนท.บันทึกข้อมูล และอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้งในเบื้องต้นแล้ว