อัปเดต ลพบุรี นับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 99.81% เพื่อไทย 2 ภูมิใจไทย 2 ก้าวไกล 1

อัปเดต ลพบุรี นับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 99.81% เพื่อไทย 2 ภูมิใจไทย 2 ก้าวไกล 1

อัปเดต ผลเลือกตั้ง 2566 ลพบุรี นับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 5 เขต เพื่อไทย 2 ภูมิใจไทย 2 ก้าวไกล 1

ผลเลือกตั้ง 2566 เวลา 13.41 น. วันที่ 16 พ.ค. 66 จังหวัดลพบุรี การนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จาก กกต. ที่ นับคะแนนเลือกตั้ง แบบ ส.ส. เขต ความคืบหน้าของการนับคะแนน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 1,033 นับเสร็จ 1,031 คิดเป็น 99.81% ผู้มาใช้สิทธิ 466,866 คน จากผู้มีสิทธิ598,151คน คิดเป็น 78.05%

ผลเลือกตั้ง66 ลพบุรี มีทั้งหมด 5 เขต จำนวน ส.ส. 5 ราย ปรากฎว่า พรรคเพื่อไทย ได้ 2 เขต พรรคภูมิใจไทย 2 เขต และ พรรคก้าวไกล 1 เขต

ส่วนความคืบหน้า การนับคะแนนแบบรายเขตเลือกตั้ง อัปเดตให้ทราบ ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองลพบุรี, เทศบาลเมืองเขาสามยอด, เทศบาลตำบลถนนใหญ่, เทศบาลตำบลกกโก, เทศบาลตำบลป่าตาล, ตำบลทะเลชุบศร, ตำบลท่าแค, ตำบลโคกกะเทียม, ตำบลพรหมมาสตร์, ตำบลโพธิ์เก้าต้น, ตำบลบางขันหมาก, ตำบลโคกลำพาน) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 93,794คน 78.95%
อันดับ 1 เพื่อไทย นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข 28,405 30.28%
อันดับ 2 ก้าวไกล นายเอกราช แก้วเสมา 25,409 27.09%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล 13,317 14.20%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 36,334 38.74%
อันดับ 2 เพื่อไทย 25,448 27.13%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 13,287 14.17%

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะเทศบาลตำบลเขาพระงาม, เทศบาลตำบลท่าศาลา, เทศบาลตำบลโคกตูม), อำเภอโคกสำโรง (เฉพาะตำบลห้วยโป่ง, ตำบลหลุมข้าว) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 95,490คน 78.18%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายสาธิต ทวีผล 26,417 27.66%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ นางปวีณา นิลแย้ม 23,027 24.11%
อันดับ 3 เพื่อไทย นางสาวธนวัน บัวหลวงงาม 16,919 17.72%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 38,975 40.82%
อันดับ 2 เพื่อไทย 24,079 25.22%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 10,645 11.15%

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอท่าวุ้ง, อำเภอบ้านหมี่, อำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะตำบลดอนโพธิ์, ตำบลโก่งธนู, ตำบลงิ้วราย, ตำบลตะลุง, ตำบลโพธิ์ตรุ, ตำบลท้ายตลาด, ตำบลบ้านข่อย, ตำบลสี่คลอง) นับเสร็จ 100.00%
ผู้มาใช้สิทธิ 97,574คน 79.62%
อันดับ 1 ภูมิใจไทย นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช 43,325 44.40%
อันดับ 2 เพื่อไทย นายสุชาติ ลายน้ำเงิน 30,119 30.87%
อันดับ 3 ก้าวไกล นายประสพผล สุขเกษม 13,256 13.59%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 32,514 33.32%
อันดับ 2 เพื่อไทย 31,191 31.97%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย 10,540 10.80%

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสระโบสถ์, อำเภอหนองม่วง, อำเภอโคกสำโรง (ยกเว้นตำบลห้วยโป่ง, ตำบลหลุมข้าว), อำเภอโคกเจริญ นับเสร็จ 99.11% ผู้มาใช้สิทธิ 89,787คน 75.71%
อันดับ 1 ภูมิใจไทย นายนรินทร์ คลังผา 41,413 46.12%
อันดับ 2 ก้าวไกล นายมนัส ไหวพริบ 18,421 20.52%
อันดับ 3 เพื่อไทย นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม 18,326 20.41%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 30,853 34.36%
อันดับ 2 เพื่อไทย 28,041 31.23%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 7,230 8.05%

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอชัยบาดาล, อำเภอท่าหลวง, อำเภอลำสนธิ นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 90,221คน 77.73%
อันดับ 1 เพื่อไทย นายวรวงศ์ วรปัญญา 41,822 46.36%
อันดับ 2 ภูมิใจไทย นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ 24,382 27.02%
อันดับ 3 ก้าวไกล นางสาวศุภนิดา นิลกระจ่าง 9,627 10.67%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 เพื่อไทย 31,523 34.94%
อันดับ 2 ก้าวไกล 28,677 31.79%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 8,227 9.12%