อัปเดต ปทุมธานี ผลการเลือกตั้ง 2566 ก้าวไกลเกือบยกจังหวัดได้ 6 พท.บี้มา 1

อัปเดต ปทุมธานี ผลการเลือกตั้ง 2566 ก้าวไกลเกือบยกจังหวัดได้ 6 พท.บี้มา 1

อัปเดต นับคะแนนจาก กกต. ปทุมธานี ผลการเลือกตั้ง 2566 ก้าวไกลเกือบยกจังหวัดได้ 6 พท.บี้มา 1

เวลา 14.21 น. วันที่ 16 พ.ค. 66 ปทุมธานี การนับคะแนนจาก กกต. ที่นับคะแนนเลือกตั้งแล้ว ความคืบหน้าของการนับคะแนน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 1,422 นับเสร็จ 1,422 คิดเป็น 100.00%  ผู้มาใช้สิทธิ 764,763 คน จากผู้มีสิทธิ960,641คน คิดเป็น 79.61%

ผลการเลือกตั้ง 2566 มีทั้งหมด 7 เขต จำนวน ส.ส. 7 ราย ปรากฎว่า พรรคก้าวไกลได้ 6 เขต พรรคเพื่อไทย 1 เขต 

ส่วนความคืบหน้า การนับคะแนนแบบรายเขตเลือกตั้ง จะอัปเดตดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว, อำเภอสามโคก, อำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบ้านฉาง, ตำบลบางหลวง, ตำบลบางเดื่อ) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 109,016คน 82.64%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายสรวีย์ ศุภปณิตา 29,272 26.85%
อันดับ 2 เพื่อไทย นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล 27,439 25.17%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย นายนพพร ขาวขำ 22,297 20.45%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 48,689 44.66%
อันดับ 2 เพื่อไทย 29,542 27.10%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 11,015 10.10%

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองปทุมธานี (ยกเว้นตำบลบ้านฉาง, ตำบลบางหลวง, ตำบลบางเดื่อ, ตำบลสวนพริกไทย) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 108,517คน 79.99%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ 40,206 37.05%
อันดับ 2 เพื่อไทย นายศุภชัย นพขำ 36,994 34.09%
อันดับ 3 พลังประชารัฐ นายนพดล ลัดดาเเย้ม 11,187 10.31%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 51,650 47.60%
อันดับ 2 เพื่อไทย 28,112 25.91%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 14,218 13.10%

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอคลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมืองท่าโขลง, ตำบลคลองสาม) นับเสร็จ 100.00%
ผู้มาใช้สิทธิ 99,771คน 78.66%
อันดับ 1 ก้าวไกล นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว 43,096 43.19%
อันดับ 2 เพื่อไทย นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ 25,619 25.68%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย นายอนาวิล รัตนสถาพร 15,570 15.61%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 53,444 53.57%
อันดับ 2 เพื่อไทย 25,416 25.47%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 9,591 9.61%

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอคลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมืองคลองหลวง), อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลประชาธิปัตย์), อำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลสวนพริกไทย) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 106,181คน 79.81%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ 41,705 39.28%
อันดับ 2 เพื่อไทย นายสุทิน นพขำ 24,519 23.09%
อันดับ 3 ภูมิใจไทย นางสาวณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย 21,716 20.45%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 50,181 47.26%
อันดับ 2 เพื่อไทย 24,321 22.91%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 12,959 12.20%

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอคลองหลวง (เฉพาะตำบลคลองสี่, ตำบลคลองห้า, ตำบลคลองหก, ตำบลคลองเจ็ด), อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลบึงยี่โถ, ตำบลรังสิต, ตำบลลำผักกูด), อำเภอหนองเสือ (เฉพาะตำบลบึงชำอ้อ, ตำบลบึงกาสาม, ตำบลนพรัตน์) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 115,676คน 80.84%
อันดับ 1 เพื่อไทย นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ 35,074 30.32%
อันดับ 2 ภูมิใจไทย นายพิษณุ พลธี 33,980 29.38%
อันดับ 3 ก้าวไกล นายพิชัย ปิยะกาโส 32,664 28.24%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 51,613 44.62%
อันดับ 2 เพื่อไทย 35,182 30.41%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 11,751 10.16%

เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอลำลูกกา (เฉพาะตำบลคูคต, ตำบลลาดสวาย) นับเสร็จ
100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 112,943คน 76.73%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายเชตวัน เตือประโคน 48,900 43.30%
อันดับ 2 เพื่อไทย นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ 22,363 19.80%
อันดับ 3 พลังประชารัฐ นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง 16,651 14.74%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 56,988 50.46%
อันดับ 2 เพื่อไทย 25,606 22.67%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 16,691 14.78%

เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลบึงสนั่น, ตำบลบึงน้ำรักษ์), อำเภอลำลูกกา (เฉพาะตำบลบึงคำพร้อย, ตำบลลำลูกกา, ตำบลบึงทองหลาง, ตำบลลำไทร, ตำบลบึงคอไห, ตำบลพืชอุดม), อำเภอหนองเสือ (เฉพาะตำบลบึงบอน, ตำบลบึงบา, ตำบลหนองสามวัง, ตำบลศาลาครุ) นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ
112,659คน 78.84%
อันดับ 1 ก้าวไกล นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ 35,866 31.84%
อันดับ 2 ภูมิใจไทย นางสาวพรพิมล ธรรมสาร 30,216 26.82%
อันดับ 3 เพื่อไทย นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ 29,815 26.46%

คะแนนบัญชีรายชื่อรวม
อันดับ 1 ก้าวไกล 49,469 43.91%
อันดับ 2 เพื่อไทย 32,231 28.61%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ 12,161 10.79%