'ก้าวไกล' นับคะแนนนำทิ้งห่าง 'เพื่อไทย' - ขั้วเดิม 'ภูมิใจไทย' แรงลุ้น 50 ส.ส.

'ก้าวไกล' นับคะแนนนำทิ้งห่าง 'เพื่อไทย' - ขั้วเดิม 'ภูมิใจไทย' แรงลุ้น 50 ส.ส.

อัปเดต การนับคะแนน ผลเลือกตั้ง 66 'พรรคก้าวไกล' คะแนนนำทิ้งห่าง 'พรรคเพื่อไทย' - ขั้วเดิม 'พรรคภูมิใจไทย' มาแรงลุ้น 50 ส.ส.

ผลการนับคะแนน จากบัตรเลือกตั้ง 2566 หลังปิดหีบไปแล้ว ล่าสุด 18.50 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 การนับคะแนน ส.ส. รวม 400 เขต ทั่วประเทศ ประชาชนลุ้นผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย เป็นต้น ซึ่งเนชั่นทีวีและกรุงเทพธุรกิจ จะอัปเดตการนับต่อเนื่อง

1. พรรคก้าวไกล ผู้สมัคร ส.ส. คะแนนนำ 102 ที่นั่ง
2. พรรคเพื่อไทย ผู้สมัคร ส.ส. คะแนนนำ 74 ที่นั่ง
3. พรรคภูมิใจไทย ผู้สมัคร ส.ส. คะแนนนำ 50 ที่นั่ง
4. พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัคร ส.ส. คะแนนนำ 25 ที่นั่ง
5. พรรครวมไทยสร้างชาติ ผู้สมัคร ส.ส. คะแนนนำ 19 ที่นั่ง
6. พรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัคร ส.ส. คะแนนนำ 17 ที่นั่ง
7. พรรคชาติไทยพัฒนา ผู้สมัคร ส.ส. คะแนนนำ 8 ที่นั่ง
8. พรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัคร ส.ส. คะแนนนำ 5 ที่นั่ง
9. พรรคประชาชาติ ผู้สมัคร ส.ส. คะแนนนำ 4 ที่นั่ง
10. พรรคก้าวไกล ผู้สมัคร ส.ส. คะแนนนำ 1 ที่นั่ง
11. พรรคเพื่อชาติ ผู้สมัคร ส.ส. คะแนนนำ 1 ที่นั่ง
 

\'ก้าวไกล\' นับคะแนนนำทิ้งห่าง \'เพื่อไทย\' - ขั้วเดิม \'ภูมิใจไทย\' แรงลุ้น 50 ส.ส.

\'ก้าวไกล\' นับคะแนนนำทิ้งห่าง \'เพื่อไทย\' - ขั้วเดิม \'ภูมิใจไทย\' แรงลุ้น 50 ส.ส.

หมายเหตุ นับคะแนนแล้ว 0.5% จาก 100% ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการประมวลผลของเนชั่นจากการรายงานผลเลือกตั้งจากอาสาสมัครทั่วประเทศ ซึ่งไม่อิงการนับคะแนนของ กกต.