ผลเลือกตั้ง66 รู้กี่โมง หลังปิดหีบ จากหน้าหน่วย ก่อนรายงานคะแนนเลือกตั้ง

ผลเลือกตั้ง66 รู้กี่โมง หลังปิดหีบ จากหน้าหน่วย ก่อนรายงานคะแนนเลือกตั้ง

เบื้องหลังก่อนการรายงาน "ผลคะแนนเลือกตั้ง66" แบบไม่เป็นทางการโดย กกต. ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง หลัง "ปิดหีบ" และเริ่มนับคะแนน กรรมการประจำหน่วยส่งข้อมูลผ่าน "ไลน์กลุ่ม" ก่อนตรวจสอบ และนำเข้าระบบ สู่การเผยแพร่ต่อสาธารณะ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “เลือกตั้ง 2566” เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังเริ่มเปิดให้ประชาชนมาใช้ สิทธิเลือกตั้ง เวลา 8.00 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ต่อเนื่องไปจนถึงเวลาปิดหีบ 17.00 น.

หลังจากนั้นก็จะถึงเวลาติดตาม “ผลคะแนนเลือกตั้ง66” ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยว่า จะเริ่มรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ตั้งแต่เวลา 18.45 น. เป็นต้นไปจนถึงราว 23.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค.66 โดยกระบวนการตั้งแต่หน้าหน่วยเลือกตั้ง กว่าจะได้รายงานผลเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการสู่สาธารณชน

 

ผลเลือกตั้ง66 รู้กี่โมง หลังปิดหีบ จากหน้าหน่วย ก่อนรายงานคะแนนเลือกตั้ง

 

ผลเลือกตั้ง66 รู้กี่โมง หลังปิดหีบ จากหน้าหน่วย ก่อนรายงานคะแนนเลือกตั้ง

 

6 ขั้นตอน รายงาน ผลคะแนนเลือกตั้ง66

ข้อมูลจากเฟซบุ๊คเพจ "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง" เมื่อเวลา 13.04 น.ของวันที่ 13 พ.ค.66 ได้เผยแพร่ขั้นตอนการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1

กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน. ) ถ่ายภาพแบบรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. 5/18 , ส.ส. 5/18 (บช.) ส่งเข้ากลุ่มไลน์ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ

คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ) ส่งรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. 5/16, ส.ส. 5/16 (บช.), ส.ส. 5/17, ส.ส. 5/17 (บช.) ให้ศูนย์รวมคะแนนเขตเลือกตั้ง

  • ขั้นตอนที่ 2

ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ และศูนย์รวมคะแนนเขต ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วบันทึกลงในระบบ ECT REPORT

ผลเลือกตั้ง66 รู้กี่โมง หลังปิดหีบ จากหน้าหน่วย ก่อนรายงานคะแนนเลือกตั้ง

  • ขั้นตอนที่ 3

ระบบ ECT REPORT จะจัดเก็บข้อมูลผลการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละเขตเลือกตั้ง ในแต่ละจังหวัด และในภาพรวมทั้งประเทศ คาดว่าจะทราบคะแนนชุดแรกได้ตั้งแต่เวลา 18.45 น. เป็นต้นไป และจะทราบคะแนนทั้งหมดไม่เกิน 23.00 น. 

ทั้งนี้ จะเผยแพร่ผลคะแนนไม่เกินร้อยละ 95 ของหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

  • ขั้นตอนที่ 4

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) นำผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งสองแบบไปจัดทำเป็น Dashboard เผยแพร่ผ่าน ectreport

  • ขั้นตอนที่ 5

สื่อมวลชนเชื่อมโยงข้อมูลผลการนับคะแนบเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ จาก สวข. เป็นไพล์ CSV ผ่านทาง Google Share Drive เพื่อไปเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง

ผลเลือกตั้ง66 รู้กี่โมง หลังปิดหีบ จากหน้าหน่วย ก่อนรายงานคะแนนเลือกตั้ง

  • ขั้นตอนที่ 6

ประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

  1. ประกาศรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน้าหน่วยเลือกตั้ง
  2. เว็บไซต์แสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ectreport
  3. สื่อมวลซนที่เชื่อมโยงข้อมูลจาก สวข.
  4. ศูนย์แถลงข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ : ข้อมูลจัดทำโดยสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 13 พ.ค.2566