"ธนาธร" ลุยสุรินทร์ พบกลุ่มชาติพันธ์ุ "กูย" ยัน "ก้าวไกล" หนุน กม.คุ้มครองฯ

"ธนาธร" ลุยสุรินทร์ พบกลุ่มชาติพันธ์ุ "กูย" ยัน "ก้าวไกล" หนุน กม.คุ้มครองฯ

"ธนาธร" ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงสุรินทร์ พบกลุ่มชาติพันธุ์ "กูย" ยก "ก้าวไกล" ต่อยอดอุดมการณ์ "อนาคตใหม่" ดันตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ในสภาฯ - ผลักดัน พ.ร.บ.คุ้มครองชาติพันธุ์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่กอนกูยปุระ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์กูย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่พบกลุ่มชาติพันธุ์กูย เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องชาติพันธุ์กูย โดยมี น.ส.ทัตพิชา เข็มแก้ว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สุรินทร์ เขต 5 พรรคก้าวไกล ในฐานะลูกหลานชาวกูย ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชาวกูย

นายธนาธร กล่าวถึงแนวทางการทำงานการเมืองในประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์ว่า ตั้งแต่อดีตพรรคอนาคตใหม่ เราต้องการให้พี่น้องชาติพันธุ์ที่กระจายอยู่แต่ละท้องที่ในประเทศไทยได้มีตัวแทนเข้าไปในสภาฯ พรรคอนาคตใหม่จึงมีสัดส่วน ส.ส. ปีกชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นนายมานพ คีรีภูวดล หรือนายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ซึ่งเป็น 2 ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล

"ดังนั้นเชื่อว่าพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคการเมืองที่สานต่ออุดมการณ์อนาคตใหม่ จะโอบรับความหลากหลายและทำให้สภาฯ เป็นพื้นที่แสดงออกถึงความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกัน นอกจากนั้น พรรคก้าวไกลยังประกาศด้วยว่าพร้อมผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และสามารถกำหนดวิถีชีวิตตนเอง" นายธนาธร กล่าว

"ธนาธร" ลุยสุรินทร์ พบกลุ่มชาติพันธ์ุ "กูย" ยัน "ก้าวไกล" หนุน กม.คุ้มครองฯ

ส่วน น.ส.ทัตพิชา ร่วมเล่าประสบการณ์ของตนในวงพูดคุยว่า แต่เดิมไม่ทราบว่ามีบรรพบุรุษเป็นกูย แต่เมื่อเดินทางมายังกอนกูยปุระ จึงสังเกตว่าลายผ้าของกูยคล้ายกับผ้าของยาย ทำให้ทราบในภายหลังว่าตนมีเชื้อสายกูย ดังนั้น การอนุรักษ์องค์ความรู้และศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงมีความสำคัญมาก เป็นเรื่องที่มีคุณค่าทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ได้เห็นความหลากหลายของสังคมไทย และอาจทำให้อีกหลายคนได้ทราบที่มาที่ไปของบรรพบุรุษตนเอง เช่นเดียวกับประสบการณ์ของตน

น.ส.ทัตพิชา กล่าวด้วยว่า หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้าไปทำงานในสภาฯ จะทำงานให้คุ้มค่าเงินภาษีประชาชน จะเป็นปากเป็นเสียงของชาวสุรินทร์รวมถึงพี่น้องชาติพันธุ์ เข้าไปร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง

"ธนาธร" ลุยสุรินทร์ พบกลุ่มชาติพันธ์ุ "กูย" ยัน "ก้าวไกล" หนุน กม.คุ้มครองฯ

หลังจบวงแลกเปลี่ยน กลุ่มชาติพันธุ์กูยได้มอบเสื้อลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ ซึ่งเป็นลายผ้าสัญลักษณ์ของชาวกูยให้แก่ธนาธรเป็นที่ระลึก

"ธนาธร" ลุยสุรินทร์ พบกลุ่มชาติพันธ์ุ "กูย" ยัน "ก้าวไกล" หนุน กม.คุ้มครองฯ