เช็กที่นี่! แพร่แล้ว 5 ประกาศ กกต.เลือกตั้ง 66 วันหย่อนบัตร 14 พ.ค.

เช็กที่นี่! แพร่แล้ว 5 ประกาศ กกต.เลือกตั้ง 66 วันหย่อนบัตร 14 พ.ค.

เช็กได้ที่นี่! ราชกิจจานุเบกษาแพร่แล้ว 5 ประกาศ กกต.เกี่ยวกับการ "เลือกตั้ง 66" กำหนดวันหย่อนบัตร 14 พ.ค. รับสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แบบแบ่งเขต กำหนดวันขอลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 เวลาประมาณ 21.15 น. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง 2566 ทั้งในส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งคือ 14 พ.ค. 2566 วันประกาศรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ ส.ส.แบบแบ่งเขต รวมถึงการกำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และกำหนดวันและเวลาการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ดังนี

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000000400.pdf

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000000500.pdf

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000009200.pdf

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000009500.pdf

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A023N0000000009600.pdf