เช็กที่นี่! กกต.คำนวณแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 ใหม่ 8 จังหวัด ส.ส.เพิ่ม - ลด

เช็กที่นี่! กกต.คำนวณแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 ใหม่ 8 จังหวัด ส.ส.เพิ่ม - ลด

เคาะแล้วเช็กได้ที่นี่! กกต.เปิดสูตรคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้ง 2566 ใหม่ 4 จังหวัดจำนวน ส.ส.เพิ่ม อีก 4 จังหวัดลดลง หลังศาล รธน.มติเอกฉันท์ "ราษฎร" ไม่ให้นับ "คนต่างด้าว"

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น คำว่า "ราษฎร" ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย เป็นผลให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากจำนวนราษฎรรวมลดลงเมื่อตัดราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทยออก เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง 2566

ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน กกต.นัดประชุมด่วนเพื่อพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ให้เป็นตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยคำนวณจากจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ ส.ส. 1 คน โดยเป็นการคำนวณเฉพาะราษฎรสัญชาติไทย ทำให้มี 8 จังหวัดมีจำนวน ส.ส.เพิ่มขึ้น และลดลง ดังนี้

4 จังหวัด มีจำนวน ส.ส. ลดลง

  1. เชียงราย จะมี ส.ส. 7 คน
  2. เชียงใหม่ จะมี ส.ส. 10 คน
  3. ตาก จะมี ส.ส. 3 คน
  4. สมุทรสาคร จะมี ส.ส. 3 คน

ส่วนอีก 4 จังหวัดจะมีจำนวน ส.ส.เพิ่มขึ้น

  1. อุดรธานี จะมี ส.ส. 10 คน
  2. ลพบุรี จะมี ส.ส. 5 คน
  3. นครศรีธรรมราช จะมี ส.ส. 10 คน
  4. ปัตตานี จะมี ส.ส. 5 คน

เช็กที่นี่! กกต.คำนวณแบ่งเขตเลือกตั้ง 66 ใหม่ 8 จังหวัด ส.ส.เพิ่ม - ลด

สำหรับรายละเอียดส.ส.ทั้ง 77 จังหวัด  เมื่อคำนวณจากจำนวนราษฎรที่ไม่นับรวมผู้ไม่มีสัญชาติไทยกรุงเทพมหานครยังคงมี ส.สมากที่สุด  จังหวัดที่มี ส.ส.มากสุดยังคงเป็น กทม. 33 คน ตามมาด้วยนครราชสีมา 16 คน

จังหวัดที่มี ส.ส. 11 คน มี 2 จังหวัด คือขอนแก่น และอุบลราชธานี 

จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน มี 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ชลบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี และบุรีรัมย์ 

จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน มี 2 จังหวัด คือศรีสะเกษ และสงขลา

จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน มี 4 จังหวัดคือ นนทบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ และสุรินทร์

จังหวัดที่มี ส.ส 7 คน มี 5 จังหวัด คือ เชียงราย ชัยภูมิ ปทุมธานี สกลนคร และสุราษฎร์ธานี

จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน มี 5  จังหวัดคือ กาฬสินธุ์ นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และมหาสารคาม

จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน มี 9 จังหวัด คือ ปัตตานี ลพบุรี กาญจนบุรี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ระยอง ราชบุรี และสุพรรณบุรี

จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน มี 8 จังหวัด คือกำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ตรัง นครพนม  ลำปาง เลย  สระบุรี และสุโขทัย

จังหวัดที่มี ส.ส .3 คน มี 21 จังหวัด คือ ตาก กระบี่ จันทบุรี ชุมพร น่าน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ยโสธร ยะลา สระแก้ว หนองคาย หนองบัวลำภู สมุทรสาคร และอุตรดิตถ์

จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน มี 10 จังหวัด คือชัยนาท นครนายก พังงา มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ลำพูน สตูล อ่างทองอำนาจเจริญ และอุทัยธานี

จังหวัดที่มี ส.ส.1 คน มี 4 จังหวัด คือ ตราด ระนอง สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

หากคิดจำนวน ส.ส.เป็นรายภาค ตามประกาศ กกต.เรื่องบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด 2560 พบว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) และภาคกลาง 26 จังหวัด จะมี ส.ส. 122  คน ภาคใต้ 14 จังหวัดจะมี ส.ส. 60 คน ภาคเหนือ 16 จังหวัดจะมี ส.ส. 37 คน ภาคอีสาน 133 ภาคตะวันออกจะมี ส.ส. 29 คน และภาคตะวันตกจะมี ส.ส. 19 คน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์