"สมชัย" จี้ กกต.ทบทวนแบ่ง 33 เขตเลือกตั้ง 66 ส.ส.กทม.

"สมชัย" จี้ กกต.ทบทวนแบ่ง 33 เขตเลือกตั้ง 66 ส.ส.กทม.

สมชัย" ไม่ปลื้ม จี้ กกต.ทบทวนแบ่ง 33 เขตเลือกตั้ง กทม. พบ 5 รูปแบบ จำนวนราษฎรระหว่างเขตต่างกันมหาศาล เหตุมีผลต่อค่าเฉลี่ย ส.ส 1 คน

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2566นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย และอดีต  กกต.โพสต์เฟซบุ๊กถึงการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส  33 เขตเลือกตั้ง จำนวน  5 รูปแบบของ   กกต.กทม. ว่า  กกต. กทม. โชว์แบ่งเขต 33 เขต ถึง 5 รูปแบบ มีข้อสังเกตอะไรบ้าง  ค่าเฉลี่ยราษฎรต่อเขตของ กทม. คือ 166,513 คน   การแบ่งเขตที่ดีควรเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 10 วันนี้ (3 ก.พ.) กกต.กทม.โชว์ผลงานแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. กทม. เป็น 33 เขตแล้ว   เป็นการดำเนินการก่อนกำหนดที่ กกต.กลางระบุคือเริ่มประกาศพรุ่งนี้    ถือเป็นผลงานที่ทำได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่น   เพราะกฎหมายกำหนดให้ทำไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ แต่มีออกมาถึง 5 รูปแบบ

"สมชัย" จี้ กกต.ทบทวนแบ่ง 33 เขตเลือกตั้ง 66 ส.ส.กทม.

แต่เมื่อพิจารณาดูเนื้อในของทั้ง 5 รูปแบบ พบว่า กกต. กทม.จะใช้การรวมพื้นที่ระดับเขตเป็นหลัก ไม่ค่อยมีการฉีกบางแขวงออก ทำให้จำนวนความแตกต่างของราษฎรระหว่างเขต แตกต่างกันมหาศาล    มีผลต่างจากจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อ ส.ส. หนึ่งคน คิดเป็นร้อยละ เกินกว่าที่จะรับได้

ตัวอย่างเช่น  แบบที่ 1 เขต 11 สายไหม มีราษฎร 208,928 คน   เกินกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.47  เขต 26 ทุ่งครุ มีราษฎร 123,761 คน ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.67  เท่ากับ   ห่างกันถึง 85,167 คน

"สมชัย" จี้ กกต.ทบทวนแบ่ง 33 เขตเลือกตั้ง 66 ส.ส.กทม.

แบบที่ 2 เขตที่ 18 คลองสามวา มีราษฎร 209,120 คน เกินกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.59 เขต 22 สวนหลวง มีราษฎร122,676 คน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.33 เท่ากับห่างกันถึง 86,444 คน

แบบที่ 3 เขตที่ 18 คลองสามวา มีราษฎร 209,120 คน   เกินกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ 25.59 เขตที่ 10 หลักสี่ดอนเมือง(เฉพาะแขวงสนามบิน) ราษฎร 122,411 คน    ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.49 เท่ากับห่างกันถึง 86,709 คน

แบบที่ 4 เขต 18 คลองสามวา มีราษฎร 209,120 คน    เกินกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.59  เขต 6 บางซื่อ มีราษฎร119,431 คน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ 28.28 เท่ากับห่างกัน 89,689 คน

แบบที่ 5 เขต 22 สวนหลวง ประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอนและแขวงดอกไม้) 217,818 คน เกินกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ30.81 เขต 10 บางซื่อ มีราษฎร 119,431 คน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ 28.28 เท่ากับห่างกันถึง 98,387 คน

"สรุปทั้ง 5 แบบที่นำเสนอ มีราษฎรแตกต่างระหว่างเขตสูงสุด กับเขตน้อยสุด ตั้งแต่ 85,167 ถึง 98,387 คน จากค่าเฉลี่ยที่มี คือ 166,513 คน แบ่งแบบนี้จะไหวหรือครับ ฝากท่าน กกต.กลาง ที่มีความรู้ด้านสถิติดี ช่วยแนะนำด้วย แก้ใหม่ยังทันครับ"นายสมชัยกล่าว