ป.ป.ช.ภาค 6 โชว์ผลงานปี 65 ฟัน จนท.รัฐทุจริตเพียบ อดีตนายก อบจ.พิจิตรโดนด้วย

ป.ป.ช.ภาค 6 โชว์ผลงานปี 65 ฟัน จนท.รัฐทุจริตเพียบ อดีตนายก อบจ.พิจิตรโดนด้วย

ป.ป.ช. โชว์ผลงาน ชี้มูล-จับกุม เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเพียบ ทั้งนายก อบจ.พิจิตร คดีเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาฯ พลังงานจังหวัดโกงเงินอาหารกลางวัน ร่วมจับกุม พนง.บัญชีเทศบาล ติดพนันออนไลน์ ยักยอกงบไป 15 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ข้อมูลการแถลงข่าวของ นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ซึ่งแถลงเมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา ว่า เรื่องตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมด 1,103 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 394 เรื่อง คงเหลือ จำนวน 709 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น เรื่องที่เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำภาค 6 พิจารณา จำนวน 112 เรื่อง เรื่องที่เสนอกรรมการ ป.ป.ช. ที่กำกับดูแล จำนวน 14 เรื่อง เรื่องที่เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา จำนวน 22 เรื่อง คงเหลือเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่ จำนวน 561 เรื่อง

เรื่องไต่สวนเบื้องต้น ทั้งหมด 354 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 61 เรื่อง คงเหลือ จำนวน 293 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น เรื่องที่เสนอประธานกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา จำนวน 18 เรื่อง เรื่องที่เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา จำนวน 58 เรื่อง คงเหลือเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ จำนวน 217 เรื่อง

โดยการชี้มูลคดีสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ได้แก่

1. กรณีกล่าวหา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กับพวกรวม 3 คน ทุจริตการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรให้แก่สมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2553-2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 15,654,115 บาท โดยมีผู้ถูกกล่าวหาดังนี้ นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1) นายเจน ตาลเลี้ยง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด อบจ.พิจิตร (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2) นายปราโมทย์ แก้ววิเชียร อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร (เสียชีวิต) (ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3)

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ลงโทษไล่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 และการดำเนินคดีอาญาในเรื่องนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล

2.กรณีกล่าวหาพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ กับพวก ทุจริตเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตบ่อหมักแก๊สชีวภาพ โดยมีผู้ถูกกล่าวหาดังนี้ ผู้ถูกกล่าวหาที่1-นายสัตยา อาจหาญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่2-นายชัยสิทธิ์ สนิทไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 นางสาวฉันท์ชนก โพธิ์จันทร์ เมื่อครั้งเป็นลูกจ้างสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ให้แจ้งกระทรวงพลังงาน ดำเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิด ปัจจุบันส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  

3.กรณีกล่าวหาเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ทุจริตจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551 โดยมีผู้ถูกกล่าวหาดังนี้ นายดุษฎี โนรีแพทย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นายอานุภาพ สรรพานิช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลกำแพงดิน เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ 2

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัยปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองไปรายงานตัวต่อพนักงานอัยการ ณ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 เพื่อดำเนินการฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6

สำหรับการสืบสวนคดีทุจริตภาค6 นั้น เจ้าหน้าที่สืบสวนงานสืบสวนคดีทุจริตภาค 6 สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. และกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) สำนักงาน ป.ป.ง. และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จับกุมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัดเทศบาลตำบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ยักยอกเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมมูลค่าความเสียหาย 15,000,000 บาท 

กรณีการทุจริตดังกล่าว พบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด คือ น.ส.พัชรา ประสิทธิ์กสิกรรม ได้มีการเล่นพนันออนไลน์ โดยเริ่มเล่นครั้งแรกในจำนวนเงิน 20,000 บาท ซึ่งสูญเสียเงินส่งผลให้เกิดการหมุนเงินไม่ทัน ดังนั้น จึงได้มีการยักยอกเงินสะสมของเทศบาลตำบลลาดยาว และได้นำเงินดังกล่าวไปเล่นการพนันออนไลน์ มากกว่า 20 แอพพิเคชั่นหรือเว็บไซต์ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีตนเองก่อนที่จะทำการโอนต่อไปยังแอพพิเคชั่นหรือเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ได้มีการติดหนี้ 
ซึ่งเป็นการกระทำในลักษณะของการอาศัยช่องว่างการถือรหัสการโอนเงินทั้งหมดไว้ที่บุคคลคนเดียว จึงได้เข้าจับกุมและดำเนินคดีต่อไป