ทรัพย์สิน 24.7 ล้าน! “ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ” นั่งผู้ว่าการเคหะฯครบ 3 ปี

ทรัพย์สิน 24.7 ล้าน! “ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ” นั่งผู้ว่าการเคหะฯครบ 3 ปี

ยลโฉมทรัพย์สิน 24.7 ล้านบาท! “ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ” นั่งเก้าอี้ผู้ว่า กคช.ครบ 3 ปี รายได้ต่อปี 5.4 ล้านบาท เงินเดือนกว่า 3.9 ล้านบาท ได้ทั้ง ปธ.กรรมการ-บอร์ดเคหะสุขประชาฯ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ กรณีดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ครบ 3 ปี เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565

นายทวีพงษ์ แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 24,770,633 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,344,100 บาท เงินลงทุน 2 แห่ง 175,441 บาท (ถือหุ้นบริษัท ใสน้ำเย็น จำกัด 1 รายการ) ที่ดิน 3 แปลง 12,871,400 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาท ยานพาหนะ 2 คัน 5,129,691 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2.5 แสนบาท หนี้สินทั้งสิ้น 18,137,814 บาท

แจ้งรายได้ต่อปีโดยประมาณ 5,416,253 บาท เป็นเงินเดือน 3,960,000 บาท ประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นส่วนแบ่งกำไรกองทุน 1,737 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการบริษัท เคหะสุขประชาฯ 2.4 แสนบาท เบี้ยประชุมรับจาก กคช. ปี 2564 จำนวน 666,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมบริษัท เคหะสุขประชาฯ 60,000 บาท โบนัสกรรมการ กคช. ปี 2564 จำนวน 94,516 บาท และการขายรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ MG มูลค่า 4 แสนบาท

มีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 3,905,940 บาท ที่น่าสนใจคือมีรายจ่ายจากการถวายผ้ากฐินพระราชทานหลายแห่ง รวมถึงการบริจาคให้โรงพยาบาลอีกหลายแห่งเช่นกัน พร้อมกับการบริจาคบำรุงสภากาชาดไทยด้วย

สำหรับบริษัท ใสน้ำเย็น จำกัด ที่นายทวีพงษ์แจ้งถือครองจำนวน 800 หุ้น มูลค่า 80,000 บาทนั้น ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อ 26 ม.ค. 2566 พบว่า จดทะเบียนเมื่อ 17 พ.ย. 2523 ทุนปัจจุบัน 75 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 60/12 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต แจ้งประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการ ปรากฏชื่อนายบุญเลิศ สอตระกูล นายสิทธิชัย เครือวุฒิกุล นางสาวสมจินต์ สงวนนาม นายสมหมาย ภาษี (อดีตรองนายกรัฐมนตรี) และนายปิติภูมิ ภาษี เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2565 มีรายได้รวม 3,808 บาท ขาดทุนสุทธิ 63,713 บาท

ปัจจุบันนายทวีพงษ์ นอกจากเป็นผู้ว่า กคช. แล้ว ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2558-2562 เป็นรองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ปี 2562-2563 เป็นผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ปี 2562-2563 เป็นกรรมการ (บอร์ด) กคช.