ไทย รั้งอันดับ 1 ประเทศพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน 4 ปีซ้อน

ไทย รั้งอันดับ 1 ประเทศพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน 4 ปีซ้อน

ไทย รั้งอันดับ 1 ประเทศพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน 4 ปีซ้อน และเป็นอันดับที่ 44 ของโลก “ทิพานัน” ย้ำรัฐบาลบริหารประเทศมาถูกทาง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน  Sustainable Development Report 2022 ประเมินจากดัชนีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ 17 ข้อ ไทยได้คะแนนรวมทั้งหมด 74.13 จาก 100 ทำให้ ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอันดับที่ 44 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในอาเซียนถึง 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2562

โดยที่ดัชนีการประเมินไม่ได้มีเพียงแต่มิติเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายของสหประชาชาติครอบคลุมมิติการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีทั้ง 6 ด้านของไทยที่มุ่งพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เป็นไปอย่างยั่งยืนสมดุลครบทุกด้าน จนทำให้สหประชาชาติกำหนดหลักการที่ใช้ในทุกภารกิจของสหประชาชาติในประเทศไทยด้วยวลีสั้นๆ ว่า “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นแก่นสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

รายงานล่าสุดของ สหประชาชาติ ปี 2565 พบว่า ไทยบรรลุเป้าหมาย SDG1 ขจัดความยากจน และมี 5 เป้าหมายที่อยู่ในความสำเร็จหรือกำลังคงความสำเร็จ คือ

1. เป้าหมาย SDG1 ขจัดความยากจน

2. เป้าหมาย SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

3. เป้าหมาย SDG6 น้ำสะอาดและสุขอนามัย

4. เป้าหมาย SDG9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

5. เป้าหมาย SDG12 การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ
 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทั้งทางกายภาพ (รถ ราง เรือ เครื่องบิน) และทางดิจิทัล 5G พัฒนาอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมและล่าสุดรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ยังประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนแนวทาง BCG โมเดล การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่สามารถประกาศเป็นเป้าหมายกรุงเทพฯในการประชุมเอเปค 2022 ที่นานาประเทศยอมรับแล้ว

"จึงเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงการบริหารประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ผ่านมาว่าเดินมาถูกทางแล้ว มีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานระดับสากลที่นานาประเทศยอมรับ ตรงกันข้ามกับกลุ่มการเมืองที่ไม่หวังดีกับประเทศ ที่สร้างวาทกรรมแบบไม่มีมาตรฐานแล้วนำมาโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลอย่างเลื่อนลอย” น.ส.ทิพานัน กล่าว