"ลุงป้อม" วิดีโอคอลเปิดงาน ชาวมหาสารคามยกเป็นขวัญใจคนรากหญ้าชาวอีสาน

"ลุงป้อม" วิดีโอคอลเปิดงาน "มรดกภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ" ชาวมหาสารคามยกเป็นขวัญใจคนรากหญ้าชาวอีสาน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่เกาะแก้วหนองบัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือ "ลุงป้อม" มอบให้นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน "มรดกภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ" ซึ่งก่อนหน้านั้นยืนยันจะมาเปิดงาน แต่สุดท้ายติดภารกิจมาไม่ได้ จึงวิดีโอคอลมาแทน พร้อมบอกว่าโอกาสหน้าจะมาด้วยตัวเอง

 

 

นายปฏิมา เหล่าชัย ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า งานมรดกภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานมรดกภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม ให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ตลอดจนคนค้าขายในพื้นที่ ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น สร้างความสุขหลังจากที่พี่น้องประชาชนประสบอุทกภัย ได้รับความเสียหายทั้งผลิตผลทางการเกษตรตลอดจนที่อยู่อาศัย

 

และที่สำคัญเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ด้วยการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า OTOP สินค้าการเกษตร การบริการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาจังหวัดมหาสารคามให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามได้อีกช่องทางหนึ่ง

 

 

โดยกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมมัดหมี่ ของดี 13 อำเภอ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ซึ่งในระหว่างช่วงพิธีการเปิดงาน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้วิดีโอคอลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน โดยได้บอกว่าในโอกาสต่อไปหากไม่ติดภารกิจจะเดินทางมาที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อมาพบกับพี่น้องประชาชนด้วยตัวเองอย่างแน่นอน

 

"ลุงป้อม" วิดีโอคอลเปิดงาน ชาวมหาสารคามยกเป็นขวัญใจคนรากหญ้าชาวอีสาน

 

ข่าวโดย เอนก กระแจ่ม จ.มหาสารคาม