"ชวน" ยันทำหน้าที่เป็นกลาง โยนนายกฯตัดสิน "สภาล่ม" เงื่อนไขยุบสภา

"ชวน" ยันทำหน้าที่เป็นกลาง โยนนายกฯตัดสิน "สภาล่ม" เงื่อนไขยุบสภา

ประธานรัฐสภา ยืนยัน ทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง มองปม "สภาล่ม" ไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาล โยนนายกฯตัดสินใจเงื่อนไขยุบสภา

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในการตั้งคำถาม เพื่อลงมติในมาตรา 9/1 ของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่…) พ.ศ. … ทำให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลลงมติผิดเนื่องจากความเข้าใจผิด ว่า ตนให้ฝ่ายกฎหมายดูถึง 3 ครั้ง ว่าจะถามอย่างไร แต่สมาชิกอาจจะไม่ได้จับประเด็นว่าถามอะไร จึงเกิดความเข้าใจผิด

เรื่องที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องคะแนนน้อยหรือมาก จึงดำเนินการลงมติใหม่ได้ ซึ่งก่อนการลงมติใหม่ ตนก็ได้ขอมติจากที่ประชุมว่าจะให้ลงมติใหม่หรือไม่ แต่ตอนจะลงมติองค์ประชุมหายไปแล้ว เมื่อไม่ครบองค์ประชุมตนก็ต้องปิดประชุม

เมื่อถามว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นกลางหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในรอบ 4 ปี ตนคงไม่ไปเฉไฉให้เสียกระบวนการ เมื่อวาน (23 พ.ย.) คนของรัฐบาลก็ขอสงวนคำแปรญัตติขอเพิ่มมาตรา 9/1 ด้วย จึงไม่ใช่เรื่องความไม่เป็นกลาง แต่เมื่อเข้าใจผิดก็นับคะแนนใหม่ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีผลอะไรต่อบ้านเมืองส่วนรวม

ถามย้ำว่า มีการระบุว่าประธานสภาฯ ทำหน้าที่เข้าข้างรัฐบาล นายชวน กล่าวว่า เรื่องแบบนี้ตนก็ได้ยินตลอด แต่สมาชิกส่วนใหญ่รู้ดีว่าตนตัดสินสิ่งต่างๆด้วยความเป็นกลาง ส่วนเมื่อตัดสินแล้วบางคนไม่พอใจก็บอกว่าตนไม่เป็นกลาง เหมือนเป็นสูตรที่ท่องมา

อย่างไรก็ตาม สำหรับงานสภาคงต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้มาร่วมประชุม ซึ่งระบบนี้ฝ่ายที่เป็นรัฐบาลได้คือมีเสียงข้างมาก

ดังนั้น ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเรื่ององค์ประชุม ตนได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยบอกรัฐบาลด้วยว่าสภามีเวลาไม่มากนัก ขอความร่วมมือทุกพรรคให้มาประชุม ส่วนพรรคการเมืองจะไม่พอใจอะไรกันก็เป็นเรื่องหนึ่ง ตนไม่มีโจทย์ไปแกล้งให้ไม่ครบองค์ประชุม เพราะในส่วนรวมไม่มีใครได้อะไร

เมื่อถามว่า เหตุการณ์องค์ประชุมล่มจะทำให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ใช้อ้างเป็นเหตุผลเพื่อยุบสภาเร็วขึ้นหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ก็ไม่ทราบ เพราะอำนาจเรื่องนี้อยู่ที่รัฐบาล เราไม่ทราบว่าเขาคิดอย่างไร การเมืองผันแปรทุกวัน แต่ตอนนี้รัฐบาลมีเสียงข้างมากอยู่ ถ้ามีการเสนอญัตติหรือกฎหมายของรัฐบาลเข้ามา ตนก็มีคำถามว่าถ้าไม่มาเป็นองค์ประชุมจะผ่านได้อย่างไร

ฉะนั้น ต้องย้ำเรื่องความรับผิดชอบ ประชาชนจับตาดูอยู่ ส่วนตัวเรียกร้องทุกคนให้มาร่วมทำงานของสภาให้จบ ที่ผ่านมาสภาทำหน้าที่ดีมาตลอด ขอให้รักษาสภาพที่ดีแบบนี้ตลอดไป ส่วนเรื่องไม่พอใจกันระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่งานสภาขอให้ร่วมมือกัน