ลุยร้อง ป.ป.ช.เอาผิด “ชัชชาติ” ละเว้นปล่อยม็อบเพ่นพ่าน ช่วงจัดเอเปค

ลุยร้อง ป.ป.ช.เอาผิด “ชัชชาติ” ละเว้นปล่อยม็อบเพ่นพ่าน ช่วงจัดเอเปค

ไม่รอดมือ “ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง ป.ป.ช.เอาผิด “ชัชชาติ” นั่งเก้าอี้ “ผู้ว่าฯ กทม.” ส่อละเว้นปล่อยม็อบออกมาเพ่นพ่าน นอกพื้นที่ชุมนุมลานคนเมืองช่วงจัดเอเปค 2022

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 พ.ย. 2565 เตรียมจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหานายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมช่วงเอเปค 2022

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ในเมื่อ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร กทม. 2528 มาตรา 49 กำหนดให้ผู้ว่าฯ กทม.มีอำนาจหน้าที่ อาทิ (1) กำหนดนโยบายและบริหารราชการของ กทม.ให้เป็นไปตามกฎหมาย (อาทิ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558) (2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย (3) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 50 ด้วย 

นอกจากนั้นอำนาจหน้าที่ของ กทม.ตาม มาตรา 89 อาทิ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และให้ผู้ว่าฯ กทม.มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 90 ด้วย และในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม.นั้น กฎหมายยังกำหนดให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 91 อีกด้วย แล้วปล่อยให้ม็อบออกมาเพ่นพ่านสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และทำให้ทรัพย์สินรัฐเสียหาย ทำลายชื่อเสียงประเทศในขณะที่มีการประชุมเอเปคได้อย่างไร จะปัดสวะ ไร้ความรับผิดชอบไปวัน ๆ มิได้

ดังนั้น สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องนำความไปร้องต่อ ป.ป.ช.ให้ดำเนินการวินิจฉัยเอาผิด ตามครรลองของกฎหมายในวันที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี