ทรัพย์สิน 53 ล้าน! "เอกภาพ พลซื่อ" พ้นเก้าอี้นายก อบจ.ร้อยเอ็ด

ทรัพย์สิน 53 ล้าน! "เอกภาพ พลซื่อ" พ้นเก้าอี้นายก อบจ.ร้อยเอ็ด

ป.ป.ช.เปิดเซฟ “เอกภาพ พลซื่อ” หลังพ้น นายกอบจ.ร้อยเอ็ด ทรัพย์สินรวม 53 ล้าน “รัชนี” ฟันรายได้ขายที่ดิน 4 ล้าน เทียบบัญชีเข้ารับตำแหน่งปี 64 เงินลดฮวบ 27 ล้าน

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเอกภาพ พลซื่อ กรณีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565 โดย นายเอกภาพ พร้อมด้วยนางรัชนี พลซื่อ คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 53,820,377 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 2,646,776 บาท 

ในส่วนของนายเอกภาพ มีทรัพย์สิน 17,752,559 บาท ประกอบด้วยเงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 1,351651 บาทที่ดิน 9,629,300 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,500,000 บาท ยานพาหนะ 1,700,000 บาท สิทธิและสัมปทาน71,607 บาท มีหนี้สิน 735,974 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 336,174 บาท และหนี้สินจากที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 399,800 บาท 

ในส่วนของนางรัชนี มีทรัพย์สิน 36,067,817 บาท ประกอบด้วย เงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 230,192 บาท ที่ดิน23,937,920 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7,800,000 บาท ยานพาหนะ 300,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 99,705 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,400,000 บาท มีหนี้สิน 1,910,801 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 71,717 บาท และเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 3,400,000 บาท 

นายเอกภาพ ยังแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 2,201,020 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 1,057,420 บาท กองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 213,600 บาท รายได้จากค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 60,000 บาท ค่าเช่าหอพัก 270,000 บาท รายได้จากการขายยางพารา 600,000 บาท ส่วนนางรัชชีแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 4,819,120 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 339,120 บาท รายได้จากค่าเช่าอาคารบ้านพัก 360,000 บาท ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 60,000 บาท ค่าขายที่ดิน 4,000,000 บาท ค่าเช่าที่ดินตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ 60,000 บาท 

สำหรับทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ จี้ทองคำล้อมเพชร 6 รายการ นาฬิกาแฟชั่นล้อมเพชร 2 รายการ แหวนทองคำล้อมเพชร 8 รายการ สังวาล จี้ กำไล ต่างหูโบราณ 4 รายการ สร้อยคอทองคำพร้อมพระเครื่อง 2 รายการ ต่างหูเพชร/มุก6 รายการ กำไรข้อมือ/สร้อยข้อมือเพชร 11 รายการ ต่างหูเพชร/ทับทิม/ไพริน 5 รายการ สังวาลทับทิม/ไพริน 6 รายการ รถยนต์ Benz SLK มูลค่า 1,200,000 บาท เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับทรัพย์สิน เมื่อครั้งที่นายเอกภาพ ยื่นต่อ ป.ป.ช. เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง นายก อบจ. ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 ซึ่งแจ้งว่าทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 81,149,215 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 6,579,489 บาทโดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายเอกภาพ 22,483,777 บาท และทรัพย์สินของนางรัชนี 58,665,438 บาท 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งล่าสุดจะเท่ากับว่า นายกเอกภาพและนางรัชนี มีทรัพย์สินลดลง27,358,838 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ลดลงอยู่ในส่วนของนางรัชนี กว่า 22,597,621 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายเอกภาพ พ้นจากตำแหน่ง นายกอบจ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค ให้เพิกถอนสิทธิสมัครและสิทธิรับเลือกตั้งจากกรณีปราศรัยในการเลือกตั้งอบจ. ที่มีการกล่าวหาว่าในการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ปี 2555 เกิดไฟดับ 2 ชั่วโมง ทำให้คะแนนของ นางรัชนีซึ่งเป็นผู้สมัครนายก อบจ.ในขณะนั้นพลาดเป็นนายก อบจ.ปี 2555 ซึ่งศาลได้พิพากษาตัดสินให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองพร้อมชดใช้ค่าเสียหายการเลือกตั้งให้ กกต.เบื้องต้น 34 ล้านบาท