ทางการ! กกต.รับรองผลเลือกตั้ง “เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์” นั่งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด

ทางการ! กกต.รับรองผลเลือกตั้ง “เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์” นั่งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด

กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นทางการ “เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์” นั่งเก้าอี้ “นายก อบจ.ร้อยเอ็ด” แต่ไม่ตัดอำนาจหน้าที่สืบสวน หากมีข้อร้องเรียนเลือกตั้งไม่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่ กรณีนายเอกภาพ พลซื่อ พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยเอ็ด ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษาเมื่อ 5 ส.ค. 2565 สั่งให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ดใหม่ ด้วยเหตุนี้ ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบจ.ร้อยเอ็ด ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ดใหม่ โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 25 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา

วันนี้ สำนักงาน กกต.ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการ กกต.พิจารณา ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด กรณีเลือกตั้งใหม่ โดย กกต.ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์

ทั้งนี้การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

ทางการ! กกต.รับรองผลเลือกตั้ง “เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์” นั่งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด