ราชกิจจาฯแพร่แล้ว! คำวินิจฉัยฉบับเต็ม “ศาล รธน.” ให้ “ประยุทธ์” รอดปม 8 ปี

ราชกิจจาฯแพร่แล้ว! คำวินิจฉัยฉบับเต็ม “ศาล รธน.” ให้ “ประยุทธ์” รอดปม 8 ปี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่แล้ว คำวินิจฉัยฉบับเต็ม “ศาลรัฐธรรมนูญ” มติข้างมาก 6:3 เสียง ให้ “ประยุทธ์” ได้ไปต่อ ไม่พ้นเก้าอี้ปมนายกฯ 8 ปี

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 14/2565 เรื่อง กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องของฝ่ายค้าน ไปให้วินิจฉัยสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ กรณีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาครบกำหนด 8 ปี ระหว่าง 24 ส.ค.2557 - 24 ส.ค.2565 หรือไม่

คดีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 โดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็น ครม.ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ต้องถือว่าวันที่รัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศใช้ เป็นวันเริ่มต้นรับตำแหน่ง เมื่อผู้ถูกร้อง (พล.อ.ประยุทธ์) ดำรงตำแหน่งนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 นับตั้งแต่ 6 เม.ย.2560 ถึงวันที่ 24 ส.ค.2565 ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกฯ ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 158 วรรคสี่ ความเป็นรัฐมนตรีของนายกฯ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 170 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำวินิจฉัยดังกล่าว ส่งผลให้ พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

อ่านรายละเอียดคำวินิจฉัยได้ที่นี่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/067/T_0004.PDF