ยลโฉมสมบัติ “เดชทวี” ส.ส.ป้ายแดง “อนุสิษฐ” ส.ว.ใหม่ กรุพระเครื่อง 4.4 ล้าน

ยลโฉมสมบัติ “เดชทวี” ส.ส.ป้ายแดง “อนุสิษฐ” ส.ว.ใหม่ กรุพระเครื่อง 4.4 ล้าน

ยลโฉมทรัพย์สิน “เดชทวี ศรีวิชัย” ส.ส.ลำปาง ป้ายแดงหนึ่งเดียว “เสรีรวมไทย” สมบัติ 1.4 ล้านบาท “อนุสิษฐ” ส.ว.ป้ายแดง รวย 21.6 ล้านบาท สะสมกรุพระเครื่องเพียบหลายร้อยองค์กว่า 4.4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2 ราย ได้แก่ นายเดชทวี ศรีวิชัย กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 พรรคเสรีรวมไทย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565 และนายอนุสิษฐ คุณากร กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ว. เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565

นายเดชทวี แจ้งมีทรัพย์สิน 1,386,825 บาท ได้แก่ เงินฝาก 28,563 บาท ที่ดิน 608,262 บาท ยานพาหนะ 7.5 แสนบาท มีหนี้สิน 289,153 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,362,720 บาท เป็นเงินเดือน มีรายจ่ายรวม 225,340 บาท

ส่วนนางภควดี ศรีวิชัย คู่สมรส มีทรัพย์สิน 71,486 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,486 บาท ยานพาหนะ 70,000 บาท มีหนี้สิน 2,359,437 บาท มีรายได้รวม 1.8 แสนบาท เป็นเงินเดือน มีรายจ่ายรวม 317,040 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,458,312 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,648,590 บาท

ยลโฉมสมบัติ “เดชทวี” ส.ส.ป้ายแดง “อนุสิษฐ” ส.ว.ใหม่ กรุพระเครื่อง 4.4 ล้าน

  • “อนุสิษฐ” รวย 21.6 ล้าน กรุพระเครื่องเพียบ

นายอนุสิษฐ แจ้งมีทรัพย์สิน 18,066,836 บาท ได้แก่ เงินฝาก 438,194 บาท เงินลงทุน 645,000 บาท ที่ดิน 8,180,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,683,869 บาท สิทธิและสัมปทาน 628,641 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,975,000 บาท มีหนี้สิน 407,075 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,369,480 บาท เป็นเงินบำนาญ 854,760 บาท เงินเดือน ส.ว. 1,362,720 บาท เบี้ยประชุมกรรมาธิการ (กมธ.) 152,000 บาท มีรายจ่ายรวม 497,100 บาท

นางวนิดา คุณากร คู่สมรส มีทรัพย์สิน 3,564,607 บาท ได้แก่ เงินฝาก 684,607 บาท ที่ดิน 2,680,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 90,000 บาท เป็นเงินรับจากบุตร (ไม่แน่นอน) มีรายจ่ายรวม 1.8 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 21,631,014 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 407,075 บาท

ยลโฉมสมบัติ “เดชทวี” ส.ส.ป้ายแดง “อนุสิษฐ” ส.ว.ใหม่ กรุพระเครื่อง 4.4 ล้าน

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ นายอนุสิษฐ แจ้งได้มาเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 ทั้งหมด โดยหากนับเฉพาะการถือครองพระเครื่อง-พระบูชา จะมีมูลค่ารวมกว่า 4,440,000 บาท

โดยนายอนุสิษฐ แจ้งถือครองพระเลี่ยมทอง/กรอบพระ/สร้อยทอง/ห่วงทอง 26 หน่วย รวมมูลค่า 3 ล้านบาท พระเลี่ยมทอง-พระเครื่องจำนวนมาก ได้แก่ พระเลี่ยมทอง รวม 114 หน่วย รวมมูลค่า 1,050,000 บาท ชุดพระเครื่อง 4 หน่วย 1.5 แสนบาท ชุดพระเครื่องกรอบธรรมดา 490 หน่วย รวมมูลค่า 1.4 แสนบาท พระบูชา (ห้องพระ) 30 หน่วย มูลค่า 1 แสนบาท เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2559-2563 นายอนุสิษฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ปี 2560-2565 เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ ต่อมาช่วงต้นปี 2565 เป็นกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทั่งถูกเลื่อนลำดับขึ้นมาเป็น ส.ว.