สมบัติ 360 ล้าน! “พ.อ.สรรพชัยย์” เอ็มดี NT คนแรก “เมีย” สะสมพระเครื่อง 94.4 ล้าน

สมบัติ 360 ล้าน! “พ.อ.สรรพชัยย์” เอ็มดี NT คนแรก “เมีย” สะสมพระเครื่อง 94.4 ล้าน

เปิดบัญชีทรัพย์สิน 360 ล้านบาท! “พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์” นั่ง “เอ็มดี” NT คนแรกป้ายแดง “ภริยา” นักธุรกิจ สะสมกระเป๋าแบรนด์เนม 25.7 ล้านบาท ทองคำแท่งหนัก 1,150 บาท มูลค่า 32.2 ล้านบาท พระเครื่อง-พระพุทธรูปมรดก 94.4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (เอ็มดี) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอีเอส) เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2565

พ.อ.สรรพชัยย์ แจ้งมีทรัพย์สิน 37,996,305 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,877,113 บาท เงินลงทุน 12,382,191 บาท ที่ดิน 6,167,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 13.3 ล้านบาท ยานพาหนะ 2.6 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 6.7 แสนบาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 3,494,791 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2.1 ล้านบาท เป็นเงินเดือน 1.5 ล้านบาท เบี้ยหวัด 3.6 แสนบาท เบี้ยประชุม 2.4 แสนบาท

ส่วน นางจิรัฏฐ์ณิชชา หุวะนันทน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 327,029,437 บาท ได้แก่ เงินฝาก 4,831,437 บาท เงินลงทุน 3 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 68,610,000 บาท ยานพาหนะ 20,250,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 227,338,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 10,426,190 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 25,580,000 บาท เป็นเงินเดือน 7.5 ล้านบาท เบี้ยหวัด 3.6 ล้านบาท เบี้ยประชุม 12 ล้านบาท มีรายได้จากทรัพย์สิน (มิได้ระบุ) 4.8 แสนบาท ค่านายหน้า 2 ล้านบาท

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 1,315,198 บาท เป็นเงินฝาก

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 360,340,941 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 13,920,981 บาท

สมบัติ 360 ล้าน! “พ.อ.สรรพชัยย์” เอ็มดี NT คนแรก “เมีย” สะสมพระเครื่อง 94.4 ล้าน

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ พ.อ.สรรพชัยย์ แจ้งถือครองสร้อยคอทองคำหนักรวม 10 บาท 1 เส้น มูลค่า 2.5 แสนบาท ขณะที่ นางจิรัฏฐ์ณิชชา คู่สมรส แจ้งถือครองพระพุทธรูป พระเครื่อง พระโบราณ ของสะสม ได้มาจาก “มรดก” รวมมูลค่า 94,470,000 บาท ทองคำแท่งหนัก 1,150 บาท (มูลค่าบาทละ 28,000 บาท) ได้มาจากการสะสมและมรดก รวมมูลค่า 32.2 ล้านบาท มีเครื่องประดับ 69,780,000 บาท กระเป๋าแบรนด์เนม 25,748,000 บาท

ก่อนหน้านี้ พ.อ.สรรพชัยย์ เมื่อปี 2554-2559 เคยรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (เอ็มดี) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ปี 2559 เป็นนายทหารปฏิบัติการประจำกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2559-2564 เป็นเอ็มดี CAT กระทั่งปี 2564 มีการควบรวมระหว่าง CAT และบริษัท ทสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ TOT กลายเป็นบริษัท NT ส่วน นางจิรัฏฐ์ณิชชา คู่สมรส เป็นนักธุรกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ HK Management and Service Group, Hanarut Herballand Co.Ltd และ Hermiss Wellness Spa