ยลโฉมกรุนาฬิกาหรู “เนวิน-ซ้อต่าย” 9 เรือน 36.9 ล้าน หลังถูกแชร์สนั่นโซเชียล

ยลโฉมกรุนาฬิกาหรู “เนวิน-ซ้อต่าย” 9 เรือน 36.9 ล้าน หลังถูกแชร์สนั่นโซเชียล

ยลโฉมกรุนาฬิกาหรู “เนวิน-ซ้อต่าย” รวม 9 เรือน มูลค่ากว่า 36.9 ล้านบาท สมบัติรวม 995 ล้านบาท หลังถูก “วีระ สมความคิด” แห่แชร์สนั่นโซเชียล

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2565 จากกรณีนายวีระ สมความคิด ประธานยุทธศาสตร์แผนงานต้านคอร์รัปชั่น พรรคเสรีรวมไทย โพสต์ภาพและข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยเกี่ยวกับการสวมใส่นาฬิกาหรูของ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และนางกรุณา ชิดชอบ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (นายก อบจ.บุรีรัมย์) จนมีการแชร์ในโซเชียลมีเดียจำนวนมาก 

จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางกรุณา ชิดชอบ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีพ้นจากตำแหน่งนายก อบจ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 พบว่ามีการแจ้งนาฬิกาในส่วนของทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) แต่ไม่มีการระบุยี่ห้อและรุ่นของนาฬิกา 

ยลโฉมกรุนาฬิกาหรู “เนวิน-ซ้อต่าย” 9 เรือน 36.9 ล้าน หลังถูกแชร์สนั่นโซเชียล

เป็นทรัพย์สินของนายเนวิน 4 รายการ ประกอบด้วย นาฬิกาข้อมือ ได้มาปี 2557 มูลค่า 4,400,000 บาท นาฬิกาข้อมือ ได้มาปี 2560 มูลค่า 4,250,000 บาท นาฬิกาข้อมือ ได้มาปี 2562 มูลค่า 5,500,000 บาท และนาฬิกาข้อมือ ได้มาปี 2563 มูลค่า 7,850,000 บาท 

ส่วนของนางกรุณา 5 รายการ ประกอบด้วย นาฬิกาข้อมือ ได้มาปี 2559 มูลค่า 400,000 บาท นาฬิกาข้อมือ ได้มาปี 2559 มูลค่า 4,360,000 บาท นาฬิกาข้อมือ ได้มาปี 2559 มูลค่า 880,000 บาท นาฬิกาข้อมือ ได้มาปี 2559 มูลค่า 3,800,000 บาท และนาฬิกาข้อมือ ได้มาปี 2562 มูลค่า 5,500,000 บาท

รวมนายเนวินและนางกรุณา มีการแจ้งนาฬิกาหรูทั้งหมด 9 รายการ มูลค่ารวม 36,940,000 บาท

ยลโฉมกรุนาฬิกาหรู “เนวิน-ซ้อต่าย” 9 เรือน 36.9 ล้าน หลังถูกแชร์สนั่นโซเชียล

สำหรับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนางกรุณาและนายเนวิน แจ้งต่อ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 (ป.ป.ช. เผยแพร่เมื่อ 27 เม.ย. 2564) แจ้งว่า ทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 995,899,969 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 16,881 บาท 

โดยในส่วนของนางกรุณา แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 736,783,634 บาท ได้แก่ เงินสด 5 แสนบาท เงินฝาก 7,804,736 บาท เงินลงทุน 139,263,701 บาท ที่ดิน (พื้นที่ จ.เชียงใหม่ และบุรีรัมย์ รวม 47 แปลง) 500,057,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 49,133,333 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,954,363 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 35,070,000 บาท มีหนี้สิน 14,959 บาท (เป็นเงินเบิกเกินบัญชี) นอกจากนั้นแจ้งมีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง (ปี 2555-2563) รวม 24,792,820 บาท เป็นเงินเดือน เบี้ยประชุม นายหน้า 9,689,285 บาท ให้เช่าทรัพย์สิน บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง 13,695,473 บาท ให้เช่าทรัพย์สินอื่น 134,400 บาท รายได้ซักรีด หรือย้อมสี 981,120 บาท ดอกเบี้ยและเงินส่วนแบ่งกำไรที่จากหน่วยลงทุน 12,940 บาท รายได้อื่น 279,601 บาท มีรายจ่ายรวม 14,120,258 บาท เป็นเบี้ยประกันชีวิต 1,389,844 บาท ต้นทุนการให้บริการ 12,730,413 บาท

นายเนวิน แจ้งมีทรัพย์สิน 259,116,335 บาท ได้แก่ เงินสด 1.5 ล้านบาท เงินฝาก 5,375,058 บาท เงินลงทุน 27,573,500 บาท ที่ดิน (ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ทั้งหมด 31 แปลง) 194,072,850 บาท สิทธิและสัมปทาน 6,094,927 บาท ทรัพย์สินอื่น 24.5 ล้านบาท มีหนี้สิน 1,921 บาท (เป็นเงินเบิกเกินบัญชี) นอกจากนั้นแจ้งมีรายได้ระหว่างนางกรุณาดำรงตำแหน่ง (ปี 2555-2563) รวม 46,771,551 บาท เป็นเงินเดือน เบี้ยประชุม นายหน้า ทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 1,309,602 บาท เป็นเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมด

โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจนางกรุณา แจ้งพอร์ตหุ้นรวม 9 รายการ เป็น หจก./บริษัท 7 แห่ง ได้แก่ หจก.อาคารล้านนา ถือ 25 ล้านบาท บริษัท เชียงใหม่อาคารล้านนา จำกัด ถือ 10 ล้านบาท บริษัท ล้านนาฮิลล์ จำกัด ถือ 12 ล้านบาท บริษัท เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ คอนโดเทล จำกัด ถือ 35 ล้านบาท บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด ถือ 18,150,000 บาท บริษัท อาเซี่ยน จำกัด ถือ 10 ล้านบาท บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด ถือ 27,573,500 บาท ที่เหลือเป็นเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ 2 แห่ง ส่วนนายเนวิน ถือครองหุ้นบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด 27,573,500 บาท เป็นต้น