เปิดชื่อ “พีระวิทย์” - 10 กก.บห. “ไทรักธรรม” ถูกตัดสิทธิ 10 ปี คดีถูกยุบพรรค

เปิดชื่อ “พีระวิทย์” - 10 กก.บห. “ไทรักธรรม” ถูกตัดสิทธิ 10 ปี คดีถูกยุบพรรค

เปิดชื่อครบ! “พีระวิทย์” พ่วง 10 กก.บห. “ไทรักธรรม” ถูก “ศาลรัฐธรรมนูญ” ตัดสิทธิทางการเมือง ห้ามจัดตั้งพรรคใหม่ใน 10 ปี คดีถูกยุบพรรค

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2565 จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก สั่งให้ยุบพรรคไทรักธรรม เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริการพรรคไทรักธรรม ที่ดำรงตำแหน่งระหว่าง วันที่ ก.ย.2561- ม.ค.2562 เป็นเวลา 10 ปี และห้ามผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคไทรักธรรมไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ภายในกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคนั้น

อ่านข่าว:

ยุบ “ไทรักธรรม” ตัดสิทธิ “พีระวิทย์-กก.บห.” 10 ปี จูงใจชาวบ้านสมัครสมาชิก

ฉบับเต็ม! ปมดอกไม้จันทน์ทำพิษ ชนวนเหตุ “ศาล รธน.” ยุบ “พรรคไทรักธรรม”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกรรมการบริหารพรรคไทรักธรรม ที่ลงประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2560 (ก่อนระยะเวลาที่จะมีการกระทำอันเป็นเหตุให้มีการยุบพรรคตามที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุ) โดยพบรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักธรรม 10 คน ประกอบด้วย 

  1. นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรค
  2. นายวิวัฒน์ พูลเกตุ รองหัวหน้าพรรค
  3. นางปราณี อังศิริจินดา รองหัวหน้าพรรค
  4. นายพักรูดิน วายาโยะ เลขาธิการพรรค
  5. นายธงชัย แสงสุมาตร รองเลขาธิการพรรค
  6. นางสายชล ไม้เจริญ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
  7. นายนพดล พรหมนุช โฆษกพรรค
  8. นายสุนธรเทพ ทองสา กรรมการบริการพรรค
  9. นางนิตยา ยอดเจริญ กรรมการบริการพรรค 
  10. นางพัตร์พิมล ฉินาคพันธ์ กรรมการบริการพรรค