“ณัฐชา ก้าวไกล” ร้อง ป.ป.ช.สอบ “จุติ-บิ๊ก กคช.” ปมตั้ง บมจ.เคหะสุขประชา

“ณัฐชา ก้าวไกล” ร้อง ป.ป.ช.สอบ “จุติ-บิ๊ก กคช.” ปมตั้ง บมจ.เคหะสุขประชา

“ณัฐชา ก้าวไกล” ลุยร้อง ป.ป.ช. ขอให้ไต่สวน “จุติ ไกรฤกษ์-บิ๊ก กคช.” พ่วงเอกชน ปมจัดตั้ง บมจ.เคหะสุขประชา สูบงบประมาณ “การเคหะแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.เขตบางขุนเทียน กทม. พรรคก้าวไกล ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ดำเนินการไต่สวน กรณีกล่าวหานายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สืบเนื่องจากถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการเคหะสุขประชา ที่ส่อมีการทุจริตฝ่าฝืนกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการจัดจ้างถมดิน การจ้างช่วงและการเอื้อประโยชน์ให้บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด หรือ เซ็มโก้ (CEMCO) รวมถึงการตั้ง บมจ.เคหะสุขประชา ที่หาประโยชน์จากสินทรัพย์ของการเคหะ

นายณัฐชา นำหลักฐานประกอบจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อไต่สวนว่านายจุติ ไกรฤกษ์ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่รวมถึงใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งอาจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

“ณัฐชา ก้าวไกล” ร้อง ป.ป.ช.สอบ “จุติ-บิ๊ก กคช.” ปมตั้ง บมจ.เคหะสุขประชา

นอกจากนี้ยังขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ที่มีมูลความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151  ฐานเป็นเจ้าพนักงานเข้ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรา 152  และฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตามมาตรา 157 รวมถึงไต่สวนและวินิจฉัยบริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด (CEMCO) ซึ่งมีนายพิษณุพร อุทกภาชน์ เป็นกรรมการ  และบริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนายพิษณุพร อุทกภาชน์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ที่เข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือไม่

“ณัฐชา ก้าวไกล” ร้อง ป.ป.ช.สอบ “จุติ-บิ๊ก กคช.” ปมตั้ง บมจ.เคหะสุขประชา

นายณัฐชา กล่าวว่า หากติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเห็นความผิดปกติของเรื่องดังกล่าวทุกจุด ดังนั้นวันนี้ตนขอให้ป.ป.ช.ใช้อำนาจในการสืบหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เพราะการที่เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลบุคคลนั้นเป็นระบอบปรสิตที่เบียดเบียนประเทศไทย แน่นอนว่าตนและพรรคก้าวไกลไม่สามารถยอมรับได้ จึงอยากฝากถึงคณะกรรมการป.ป.ช.ว่าทุกเรื่องที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นร้องไปมีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าป.ป.ช.จะวินิจฉัยและให้ความกระจ่างแก่สังคมได้