ปธ.กกต.ยื่นคำชี้แจงศาล รธน.ยัน 2 ร่าง กม.ลูกไม่ขัด รธน.

ปธ.กกต.ยื่นคำชี้แจงศาล รธน.ยัน 2 ร่าง กม.ลูกไม่ขัด รธน.

"อิทธิพร" ประธาน กกต.ยื่นคำชี้แจงศาล รธน. ยันปม 2 ร่างกฎหมายลูก พ.ร.ป.เลือกตั้ง-พรรคการเมือง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 2560

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2565 รายงานข่าวจากสำนักงาน กกต.แจ้งว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ได้ส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ว กรณีศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2) หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

และ ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส (ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา25 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 หรือไม่ (2)ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 94 หรือไม่และ (3)ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยศาลฯมีหนังสือแจ้งให้ประธาน กกต.ยื่นคำชี้แจงประเด็นที่กำหนดภายใน 15 วันซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 8 ต.ค.นี้นั้น

มีรายงานว่า ในคำชี้แจงดังกล่าวประธาน กกต.ยืนยันว่า กกต.เห็นว่า ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ไม่มีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญ