"นพ.ระวี" มั่นใจ ปัญหากม.ลูก ไม่ทำให้มีสุญญากาศการเมือง

"นพ.ระวี" มั่นใจ ปัญหากม.ลูก ไม่ทำให้มีสุญญากาศการเมือง

หมอระวี ไม่ติดใจ ศาลรธน. ไม่ขอคำชี้แจงเพิ่ม มั่นใจ ปัญหากม.ลูก ไม่ทำให้มีสุญญากาศการเมือง เหตุประเมิน รัฐบาลจะยุบสภาฯ ช่วงก.พ.65

              นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ฐานะผู้นำยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่ ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา กล่าวว่าจากการสอบถามไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาฯ พบว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ร้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ร้อง เพราะมีเพียงการร้องขอเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานเลขาธิการสภาฯ เท่านั้น ดังนั้นตนจึงไม่ต้องทำคำชี้แจงใดๆ เพิ่มเติมให้ศาลรัฐธรรมนูญ เบื้องต้นเชื่อว่าสำนักงานเลขาธิการสภาฯ จะจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทันกำหนดเวลา คือ ก่อนวันที่ 8 ตุลาคม ขณะที่ประเด็นในคำร้องซึ่งระบุถึงความไม่ชอบต่อของร่างพ.ร.ป. เพราะมีการใช้เทคนิคทางกฎหมายไม่เข้าประชุม ทำให้การประชุมล่มจนระยะเวลาพิจารณาเกิน 180 วัน ตนได้ระบุไว้ในคำร้องไว้หมดแล้วแม้จะมีคนตีความว่า ส.ส.ที่ไม่เข้าประชุมนั้นเป็นเอกสิทธิโดยชอบเช่นกัน ซึ่งประเด็นดังกล่าวขึ้นอยู่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาอย่างไร

              เมื่อถามว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเห็นชอบตามผู้ร้อง จะทำให้เกิดสุญญากาศการเมืองหรือไม่ นพ.ระวี กล่าวว่า คำร้องของตนมี 2 ประเด็น คือ ว่าจะใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยจำนวน 500 คนหาค่าเฉลี่ย หรือ 100 คนหาค่าเฉลี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อ และ การพิจารณาของรัฐสภานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎฆมายหรือไม่ ทั้งนี้ตนเชื่อว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำชี้แจงจากสำนักงานเลขาธิการสภาฯแล้ว จะวินิจฉัยได้ภายใน 14 วัน ดังนั้นที่กังวลว่าจะมีการยุบสภาก่อนและไม่มีกฎหมายลูกใช้บังคับนั้น ตนไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะประเมินถึงการยุบสภาว่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนั้นหากต้องแก้ไขร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ตามคำวินิจฉัยศาล จะมีเวลาที่รัฐสภาสามารถทำได้ทัน

 

              นพ.ระวี กล่าวด้วยว่า แต่หากทำไม่ทัน และยุบสภาเกิดขึ้นก่อน เชื่อว่าไม่มีสิ่งที่ต้องกังวล เพราะตามอำนาจของรัฐบาลสามารถออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. ได้ โดยยึดตามเนื้อหาที่รัฐสภาผ่านวาระสองมาแล้ว อาทิ ใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยจำนวน 500 ส่วนร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง หากศาลเห็นชอบตามผู้ร้อง มีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. ที่จะใช้ตามการแก้ไขของส.ส. หรือ ส.ว.

 

 

              ขณะที่นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันนี้ (5 ตุลาคม)  ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสภาฯ ซึ่งเตรียมข้อมูลตามที่ศาลรัฐธรรมนูญร้องขอเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.  ได้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดเพื่อเตรียมส่งศาลรัฐะรรมนูญใกล้แล้วเสร็จแล้ว และคาดว่าจะใช้เวลาเตรียมความพร้อมอีกไม่นาน ก่อนจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ตามกำหนด ทั้งนี้ตามที่ศาลกำหนดให้ส่ง คือ 8 ตุลาคม แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ จึงคาดว่าจะส่งไปให้ศาลได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 

 

              “เอกสารที่นำส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นไปตามข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลดิบ โดยไม่มีการนำเสนอความคิดเห็นใดๆ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยในคำร้องที่เกี่ยวข้อง” นพ.สุกิจ กล่าว