ผบ.ทร.คนใหม่ยันสนับสนุนเลือกตั้งปีหน้า วางคิวประชุมสภาสูง

ผบ.ทร.คนใหม่ยันสนับสนุนเลือกตั้งปีหน้า วางคิวประชุมสภาสูง

ผบ.ทร.คนใหม่ยันสนับสนุนเลือกตั้งปีหน้า ชี้เป็นหน้าที่ประชาชนทุกคนตามระบอบประชาธิปไตย พร้อมจัดคิวร่วมประชุมสภาสูง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ต.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พระราชวังเดิม พล...เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการวางบทบาททางการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งส.ส.ในปีหน้าว่า ทหารเรือก็เป็นประชาชนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งในเรื่องของการเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องมีการสนับสนุนการเลือกตั้ง 

ในส่วนของกองทัพเรือเองก็ได้มีการสนับสนุนทั้งในด้านสถานที่ และกำลังพลตามที่ได้รับการร้องขอ อีกทั้งยังให้ข้อมูลกับกำลังพลของกองทัพเรือเองในเรื่องของการเลือกตั้งที่เป็นกลาง บนพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล

ส่วนกรณีที่จะต้องดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ควบคู่ไปด้วยนั้น ตอนนี้ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่ง ขอให้ได้เข้ารับตำแหน่งก่อน จะสามารถให้ข้อมูลตรงนี้ได้ อย่างไรก็ตามจะพยายามจัดตาราง เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมสมาชิกวุฒิสภาให้ได้มากที่สุด