แกะรอย 3 ปี “โคก หนอง นา โมเดล” กรมพัฒนาชุมชน ควัก 3.2 พันล้านจ้างเอกชน

แกะรอย 3 ปี “โคก หนอง นา โมเดล” กรมพัฒนาชุมชน ควัก 3.2 พันล้านจ้างเอกชน

แกะรอย 3 ปีโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ควักงบกว่า 3.2 พันล้านบาท จัดซื้อจัดจ้าง “เอกชน” ดำเนินการ-ซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ พบปี 64 มากสุด 4.9 หมื่นโครงการ 2.7 พันล้านบาท

ประเด็น “โคก หนอง นา โมเดล” กำลังเป็นเรื่องร้อนแรงที่สาธารณชนให้ความสนใจอย่างมาก

พลันที่ “อดิศักดิ์ สมบัติคำ” ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม พรรคก้าวไกล ที่เปิดเผยรายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยระบุว่า ได้รับงบประมาณจำนวนนี้ราว 4.7 พันล้านบาท

โดยจากรายงานของ สตง.พบว่าโครงการแทบไม่เดิน ทำจริงไม่ได้ ยังไม่เกิดผลทางปฏิบัติ และบี้ให้ “บิ๊กป๊อกพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ปลัดกระทรวงมหาดไทย ต้องรับผิดชอบ

เบื้องต้น กรุงเทพธุรกิจ เปิดเผยผลการตรวจสอบฉบับเต็มจากรายงานของ สตง.ไปแล้ว โดยระบุสาระสำคัญพบว่า การดำเนินงานโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ผลการดำเนินโครงการบางส่วนมีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามที่โครงการมุ่งหวัง การใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับนุนของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และผู้ที่ได้รับการจ้างงานตามโครงการบางส่วนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่โครงการกำหนด โดยผู้ว่า สตง.มีข้อเสนอแนะไปยังอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน

อ่านข่าว: ฉบับเต็ม! สตง.ชำแหละข้อพิรุธ “โคก หนอง นา โมเดล” 4.7 พันล้าน

ล่าสุด กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2565 พบว่า ระหว่างปีงบประมาณ 2563-2565 กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อย่างน้อย 55,291 โครงการ รวมวงเงินอย่างน้อย 3,213.88 ล้านบาท ดังนี้

  • ปี 2565 จำนวน 4,752 โครงการ วงเงิน 423.62 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นวงเงินหลักแสนบาทถึงหลักล้านบาทต้น ๆ แต่มีวงเงินเกินหลัก 10 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1.ซื้อเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ โดยวิธีคัดเลือก บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวงเงิน 10,613,510 บาท

2.ซื้อจัดซื้อเครื่องสกัดน้ำมันจากพืช Bio diesel โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล สนับสนุนวัสดุอุบกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ โดยวิธีคัดเลือก บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวงเงิน 10,554,510 บาท

3.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โมโน อีเล็คทริค (ประเทศไทย) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวงเงิน 10,346,800 บาท

  • ปี 2564 จำนวน 49,776 โครงการ วงเงิน 2,743.79 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นวงเงินหลักแสนบาทถึงหลักล้านบาท แต่ไม่ถึงหลักสิบล้านบาท เช่น ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ สำหรับพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลพูลเพิ่มทรัพย์ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวงเงิน 7,300,500 บาท

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ สำหรับพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลผลิตในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012 จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวงเงิน 6,943,320 บาท

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท มีดี โปรเฟสชั่นนอล ซอร์สซิ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวงเงิน 4,681,344 บาท เป็นต้น

  • ปี 2563 จำนวน 763 โครงการ วงเงิน 46.47 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นโครงการมูลค่าหลักแสนบาทถึงล้านบาทต้น ๆ โดยมี 3 โครงการวงเงินเกิน 1 ล้านบาท ได้แก่ 
1.ประกวดราคาจ้างจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวงเงิน 3 ล้านบาท

2.จ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานของผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยวิธีคัดเลือก บริษัท เอามื้อสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวงเงิน 3 ล้านบาท

3.จ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โม เดล กิจกรรมที่ 2 จัดทำคู่มือและสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย โดยวิธีคัดเลือก มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวงเงิน 1,970,200 บาท

อย่างไรก็ดีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดดังกล่าว ยังไม่มีข้อร้องเรียนว่าเกิดปัญหาแต่อย่างใด