“ก้าวไกล” โชว์รายงาน สตง.ชี้ “โคก หนอง นา โมเดล” สูญ 4.7 พันล้าน

“ก้าวไกล” โชว์รายงาน สตง.ชี้ “โคก หนอง นา โมเดล” สูญ 4.7 พันล้าน

“อดิศักดิ์ ก้าวไกล” เปิดรายงาน สตง.ชี้ชัดโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ล้มเหลว สูญเงินกว่า 4.7 พันล้านบาท จี้ “บิ๊กป๊อก-ปลัด มท.” แจง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2565 นายอดิศักดิ์ สมบัติคำ หรือ “จ่าตา” ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม พรรคก้าวไกล เปิดเผยรายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมพัฒนาชุมชน จากรายงานพบว่าโครงการแทบไม่เดิน ทำจริงไม่ได้ ยังไม่เกิดผลทางปฏิบัติ 

นายอดิศักดิ์ กล่าวว่าตอนเริ่มโครงการภาครัฐโฆษณาด้านดีด้านเดียว โดยอ้างแต่หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง พอทำจริงข้างนอกสดใส ข้างในตะติ๊งโหน่ง ซึ่งพรรคก้าวไกลก็ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วว่าโครงการทำจริงในทางปฏิบัติแทบไม่ได้ แต่รัฐบาลก็ยังดันทุรังทำ ผลคือโครงการล้มเหลวตามที่พรรคก้าวไกลอภิปรายไว้ทุกประการ สตง. เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าโครงการมีปัญหา 3 เรื่อง ที่ทำให้โคก หนอง นาเป็นโครงการส่อล้มเหลว

หนึ่ง โครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ กรมพัฒนาชุมชนทำเสร็จเพียง 1 จาก 6 กิจกรรม ทำให้ต้องขอขยายเวลากว่า 2 รอบ ถึงจะปิดโครงการได้ 

สอง พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบทำไม่ได้จริง ส่วนใหญ่ยังทำไม่ได้ตามแบบ บางที่ยังสร้างไม่เสร็จ บางที่ยังไม่ได้เริ่มสร้าง ส่วนที่สร้างเสร็จแล้วยังไม่มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านสื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการสาธิตและ ฝึกปฏิบัติประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ 

สาม ครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆ ในวันที่ สตง. ลงไปตรวจสอบ ยังถูกใช้ไม่ครบ ซึ่งมีทั้งบางที่ยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์เลยแม้แต่รายการเดียว บางที่ใช้ไปแค่บางส่วน หรือก็คืองบอุปกรณ์ที่จัดซื้อลงไปถูกเอาไปวางทิ้งไว้เฉยๆ

“ตามศูนย์อบรมที่โคก หนอง นา ให้เกษตรกร ยังแทบจะไม่มีการอบรมให้เกษตรกรเอาไปใช้จริงเลย” นายอดิศักดิ์ กล่าว

“ก้าวไกล” โชว์รายงาน สตง.ชี้ “โคก หนอง นา โมเดล” สูญ 4.7 พันล้าน

นายอดิศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในรายงานเล่มนี้ สตง. บอกชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากตัวกรมพัฒนาชุมชม สอดคล้องกับปัญหาที่เราได้รับฟังมาจากประชาชนและผู้รับเหมาบอกตรงกันว่า หน่วยงานกรมพัฒนาชุมชนที่รับงบประมาณไม่มีความพร้อมในทุกๆด้าน เช่นบุคลากร ต้องใช้จากหน่วยงานอื่นเช่นขอช่างจาก อบต เทศบาล ฯ จริงๆแล้วงบประมาณควรไปลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมทุกอย่างมากกว่า ขณะเดียวกันโครงการที่ล้มเหลวในครั้งนี้ แทนที่ตัวตั้งตัวตีในการผลักดันโครงการอย่างนายสุทธพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดันโครงการนี้มาตั้งแต่เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนจะต้องรับผิดชอบในการออกนโยบายผิดพลาด กลับได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” ถือว่าเป็นการปูนบำเหน็จรางวัลให้ข้าราชการแต่เป็นการตบหน้าประชาชน

นายอดิศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ไม่ใช่แค่ปลัดกระทรวง แต่ พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ที่รับงบประมาณมากกว่า 4,700 ล้านบาท ก็ต้องออกมาชี้แจงความล้มเหลวของโครงการกับพี่น้องประชาชน ความเงียบของท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้

“ความเคลือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่ไม่มีความโปร่งใส ไร้การตรวจสอบ ไร้ซึ่งธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน ยิ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนขาดความเชื่อมั่นและไร้ซึ่งความหวังตอรัฐบาล ซึ่งขณะนี้เป็นที่รับรู้กันว่าคะแนนนิยมของพี่น้องประชาชนที่มีต่อรัฐบาลต่ำเตี้ยลงทุกวัน” นายอดิศักดิ์ กล่าว