ศาล รธน.ประกาศ "พื้นที่ควบคุม" ก่อนชี้ขาด 8 ปี นายกฯ ตำรวจตรึงกำลังเข้ม

ศาล รธน.ประกาศ "พื้นที่ควบคุม" ก่อนชี้ขาด 8 ปี นายกฯ ตำรวจตรึงกำลังเข้ม

เช็กความพร้อม “ศาลรัฐธรรมนูญ” ออกประกาศ "พื้นที่ควบคุม" ตรวจตราเข้มงวด หลังฝ่ายความมั่นคงแจ้งเหตุอาจไม่ปลอดภัย 29 ก.ย. - 3 ต.ค. ก่อนอ่านคำวินิจฉัยปม 8 ปีนายกฯ “บิ๊กตู่” 30 ก.ย. ถ่ายทอดสดผ่านยูทูบ กั้นแผงเหล็ก ติดตั้งป้ายเขตอำนาจศาล ประสานตำรวจตรึงกำลังเข้ม

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับสื่อมวลชนที่จะมารายงานสด และติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคดีวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

โดยช่วงเย็นของวันที่ 29 ก.ย.2565 ศาลรัฐธรรมนูญ ออกประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง อาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ลงนามโดย นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสำคัญว่า หน่วยงานทางความมั่นคงได้แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า จะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า อาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย และความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น 

ดังนั้น ในวันที่ 29 ก.ย. เวลา 19.00 น.- 3 ต.ค. เวลา 06.00 น.  เป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามผู้ใดเข้ามา เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติงาน หรือมาติดต่อราชการ และต้องผ่านการตรวจตัวบุคคล และสิ่งของที่นำมา ตามวิธีการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย

ทั้งนี้ ในวันที่ 30 ก.ย.2565 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมในเวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย และปรึกษาหารือก่อนลงมติ และจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในเวลา 15.00 น. โดยจะมีการถ่ายการอ่านคำวินิจฉัยจากห้องพิจารณาลงมายังห้องสื่อมวลชนที่บริเวณลานชั้น 2 ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบกับจะมีการถ่ายทอดผ่านยูทูบ “สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อให้ประชาชนได้คิดตามการอ่านคำวินิจฉัย โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยยังคงยึดตามระเบียบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่จะควบคุมพื้นที่โดยรอบ  มีการติดป้ายเขตอำนาจศาล และจัดกำลังตำรวจดูแลความเรียบร้อย ทั้งนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาดูสถานที่ และจัดตั้งวอร์รูมที่บริเวณชั้นล่างของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตามสถานการณ์ที่เฝ้าติดตามในกรณีมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ที่ผ่านมาการจัดกำลังดูแลความปลอดภัยจะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ทุ่งสองห้อง เป็นกำลังหลัก โดยในช่วงเย็นจะมีการนำแผงเหล็กมาวางตามแนวบริเวณด้านหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อแสดงถึงพื้นที่ขอบเขตอำนาจศาล ประกอบกับไม่ให้บุคคลเข้าออกหรือใช้พื้นที่ดังกล่าว

ศาล รธน.ประกาศ "พื้นที่ควบคุม" ก่อนชี้ขาด 8 ปี นายกฯ ตำรวจตรึงกำลังเข้ม

ส่วนการทำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 และระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารจัดการคดี พ.ศ.2563 สรุปได้ว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องร่วมพิจารณาคดี และร่วมทำคําวินิจฉัย เว้นแต่มีเหตุถูกคัดค้านหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือหากตุลาการคนใดไม่ได้ร่วมในการพิจารณาประเด็นสำคัญแห่งคดีย่อมไม่มีอำนาจทำคำวินิจฉัยคดีนั้น 

โดยองค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดี และในการทำคําวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่น้อยกว่า 7 คน ซึ่งการทำคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ศาลปรึกษาหารือกันจนกว่าจะได้ข้อยุติ ทั้งนี้ในการวินิจฉัยคดี จะเริ่มต้นจากการที่ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนทำความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต่อจากนั้นที่ประชุมจะปรึกษาหารือร่วมกัน แล้วจึงมีการลงมติในการวินิจฉัยคดี และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง

ศาล รธน.ประกาศ "พื้นที่ควบคุม" ก่อนชี้ขาด 8 ปี นายกฯ ตำรวจตรึงกำลังเข้ม

ศาล รธน.ประกาศ "พื้นที่ควบคุม" ก่อนชี้ขาด 8 ปี นายกฯ ตำรวจตรึงกำลังเข้ม

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์