กอ.รมน. ระบุ ศาลรธน.ชี้ชะตา พล.อ.ประยุทธ์ 30 ก.ย. มีหน่วยงานหลักดูแลอยู่แล้ว

กอ.รมน. ระบุ ศาลรธน.ชี้ชะตา พล.อ.ประยุทธ์  30 ก.ย. มีหน่วยงานหลักดูแลอยู่แล้ว

โฆษก กอ.รมน. เผย ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยวาระดำรงตำแหน่ง 8ปี พล.อ.ประยุทธ์ 30 ก.ย.นี้ มีหน่วยงานหลักดูแลอยู่แล้ว

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2565 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก กอ.รมน. กล่าวถึงกรณี ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยวาระ 8 ปี ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ว่า ยังไม่ได้มีภารกิจอะไร ซึ่งปกติทุกหน่วยราชการ ก็จะติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอยู่แล้ว และก็มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบดูแลอยู่แล้วเช่นกัน 

เมื่อถามว่าการข่าวที่อาจมีผู้ชุมนุมเคลื่อนไหว  หาก พล.อ.ประยุทธ์ ผ่านการวินิจฉัย โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า ทุกหน่วยงานติดตามอยู่แล้ว แต่ในส่วนอื่นยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้าง แต่ผู้ที่มีหน้าที่หลักก็ยังทำหน้าที่ปกติ

เมื่อถามว่าหาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ไปต่อ การทำงานของ กอ.รมน. จะเป็นอย่างไร  พ.อ.วินธัย กล่าวว่า ปกติ กอ.รมน. มีงานรับผิดชอบตามกรอบกฎหมายกำหนดอยู่แล้ว เราก็ยังเป็นหน่วยปฏิบัติไปตามกลไก และขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในด้านความมั่นคง