“เพจเชียร์ประยุทธ์” อวดผลงาน 8 ปี ชี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าทุกรัฐบาล

“เพจเชียร์ประยุทธ์” อวดผลงาน 8 ปี ชี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าทุกรัฐบาล

เพจเชียร์ประยุทธ์ โพสต์ อวดผลงาน ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอย่างก้าวกระโดด ทั้งระบบ ล้อ - ราง - เรือ - อากาศ โว มากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา เหตุ รู้ดีรู้ว่าประเทศจะไม่สามารถพัฒนาได้ทะลุขีดจำกัด หากโครงสร้างพื้นฐานยังมีปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กลุงตู่ตูน ซึ่งสนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โพสต์ข้อความระบุว่า “8 ปีแห่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างก้าวกระโดด“ พร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับโครงการด้านคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ที่ดำเนินการในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ หลายโครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าหลายสาย, โครงการรถไฟความเร็วสูง-ทางคู่, การยกระดับคมนาคมทางถนน-ทางราง,  ยกระดับสนามบินภูมิภาค และปรับปรุงคมนาคมทางน้ำ

“เพจเชียร์ประยุทธ์” อวดผลงาน 8 ปี ชี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าทุกรัฐบาล

“เพจเชียร์ประยุทธ์” อวดผลงาน 8 ปี ชี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าทุกรัฐบาล

ทั้งนี้ เพจดังกล่าวยังได้ระบุด้วยว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานที่ล่าช้า การขนส่ง การคมนาคม ที่ล้าหลัง เป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ 8 ปีของลุงตู่ เราจึงเห็นการก่อสร้างระบบคมนาคมแบบก้าวกระโดด มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายใน กทม.และปริมณฑล เพื่อยกระดับคนเมือง พร้อมยกระดับคมนาคมทางราง ก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า และการเดินทาง นอกจากนี้ยังสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทาง และการขนส่งสินค้า ขณะเดียวกันยังพัฒนาการคมนาคมทางถนน ด้วยการก่อสร้างทางด่วนเชื่อมเส้นทางหลัก อาทิ มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นต้น

“เพจเชียร์ประยุทธ์” อวดผลงาน 8 ปี ชี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าทุกรัฐบาล “เพจเชียร์ประยุทธ์” อวดผลงาน 8 ปี ชี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าทุกรัฐบาล

นอกจากนี้ เพจดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ลุงตู่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ เพราะรู้ว่าประเทศจะไม่สามารถพัฒนาได้ทะลุขีดจำกัด หากโครงสร้างพื้นฐานยังมีปัญหา แตกต่างจากต่างประเทศที่โครงสร้างพื้นที่ฐานพัฒนาไปไกลกว่าประเทศไทย 8 ปีมานี้เราจึงเห็นการพัฒนาระบบคมนาคม มากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา และลุงตู่จะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไป

“เพจเชียร์ประยุทธ์” อวดผลงาน 8 ปี ชี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าทุกรัฐบาล “เพจเชียร์ประยุทธ์” อวดผลงาน 8 ปี ชี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าทุกรัฐบาล

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์