"สมชาย" โพสต์ ย้ำวิธีคิดวาระ8 ปี "นายกฯประยุทธ์" ให้เริ่มปี62

"สมชาย" โพสต์ ย้ำวิธีคิดวาระ8 ปี  "นายกฯประยุทธ์" ให้เริ่มปี62

"สมชาย" ใช้ทฤษฎี นับวาระ นายกฯ8ปี ให้เร่ิมปี2562 อ้างพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "ประยุทธ์" เป็นนายกฯ พร้อมยกจุดมุ่งหมายนับวาระนายกฯตามรธน.ใหม่

        นายสมชาย แสวงการ  ส.ว. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 30 กันยายน ว่า ความเห็นส่วนตัวทางวิชาการกฎหมมาย นับได้ 2 วิธี คือ   วิธีแรก นับครบ8 ปีตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2562 - 2570 โดยมีองค์ประชุมพิจารณา คือ มาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดว่าด้วยการได้มาซึ่งนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 159 ประกอบดับบันทีกความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำหนดไว้เป็นหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกฯ ซึ่งถือว่าเป็นการกำหนดการนับวาระนายกฯ 8 ปีใหม่ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ใหม่เป็นต้นไป

 

        นายสมชาย ระบุด้วยว่า ต้องดูจากประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


 

        "ชัดเจนครับว่า ในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พศ2562  สรุปความเห็นทางวิชาการกฎหมายในการนับวิธีที่1  จึงเริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 9มิถุนายน 2562 ไปครบการดำรงตำแหน่ง8ปี ในเดือนมิถุนายน 2570” นายสมชาย ระบุ

 

        ส่วนวิธีที่สองนั้น นายสมชาย ระบุว่าขอให้ติดตามวันที่ 29 กันยายน.