สมบัติ 148 ล้าน! “อานนท์” รองปลัดคมนาคม “เมีย” นักธุรกิจ-พอร์ตหุ้นบริษัทยา

สมบัติ 148 ล้าน! “อานนท์” รองปลัดคมนาคม “เมีย” นักธุรกิจ-พอร์ตหุ้นบริษัทยา

ผ่าทรัพย์สิน 148 ล้านบาท! “อานนท์ เหลืองบริบูรณ์” รองปลัดคมนาคม-บอร์ด ททท. ครบ 3 ปี “ภริยา” นักธุรกิจ เปิดปั๊ม-โรงโม่หิน-ร้านสะดวกซื้อ-ร้านกาแฟ ถือพอร์ตหุ้น “กลุ่มศรีประสิทธิ์” บริษัทยาชื่อดัง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ระหว่างเป็นอธิบดีกรมทางหลวง รองปลัดกระทรวงคมนาคม จนถึงกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บอร์ด ททท.) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564

นายอานนท์ แจ้งมีทรัพย์สิน 25,584,240 บาท ได้แก่ เงินฝาก 12,246,146 บาท เงินลงทุน 13,188,094 บาท ยานพาหนะ 1.5 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ (ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. 2563-1 ต.ค. 2564) 2,891,500 บาท เป็นเงินเดือน 1,540,000 บาท เบี้ยประชุม 714,000 บาท ดอกเบี้ยและเงินปันผล 90,000 บาท กำไรจากการตีมูลค่าทรัพย์สิน 5.2 แสนบาท เงินคืนตามกรมธรรม์ 7,500 บาท เงินคืนภาษีเงินได้ 20,000 บาท มีรายจ่ายรวม 422,600 บาท แจ้งมีเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) ตามข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบปีภาษีที่ผ่านมา 2,231,387 บาท

ส่วนนางขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 122,624,833 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6,912,148 บาท เงินลงทุน 109,122,685 บาท ที่ดิน 2.6 ล้านบาท ยานพาหนะ 3.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 3,640,000 บาท (มีงาช้าง 1 คู่ ได้มาปี 2549 มูลค่า 5 แสนบาท) มีหนี้สิน 41,353 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ (ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. 2563-1 ต.ค. 2564) 26,168,500 บาท เป็นเงินเดือน 3.4 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผล 4.5 ล้านบาท กำไรจากการตีมูลค่าทรัพย์สิน 18 ล้านบาท กำไรจากการลงทุน 1.4 แสนบาท เงินคืนกรมธรรม์ 112,500 บาท มีรายจ่ายรวม 4,425,000 บาท แจ้งมีเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) ตามข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบปีภาษีที่ผ่านมา 2,905,094 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 148,209,074 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 41,353 บาท

สมบัติ 148 ล้าน! “อานนท์” รองปลัดคมนาคม “เมีย” นักธุรกิจ-พอร์ตหุ้นบริษัทยา

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นางขวัญมิตร แจ้งถือครอง “พอร์ตหุ้น” กลุ่มบริษัท “ศรีประสิทธิ์” หลายรายการ เช่น หุ้นบริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด 1,785 หุ้น มูลค่า 31,014,338 บาท หุ้นบริษัท ศรีประสิทธิ์โอสถ จำกัด 2,830 หุ้น มูลค่า 4,466,417 บาท หุ้นบริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 566 หุ้น มูลค่า 28,624,543 บาท เป็นต้น

สำหรับกลุ่มศรีประสิทธิ์ คือเอกชนผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด เป็น “บริษัทแม่” มีรายได้รวมปี 2564 กว่า 650 ล้านบาท กำไรสุทธิกว่า 180 ล้านบาท

ตำแหน่งปัจจุบันของนายอานนท์ เป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคม บอร์ด ททท. และกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2560-2562 นายอานนท์ เป็นกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) ปี 2560-2561 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี 2561-2562 เป็นกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปี 2561-2562 เป็นอธิบดีกรมทางหลวง

ส่วนนางขวัญมิตร คู่สมรส ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท 4 แห่ง ได้แก่ 

  1. บริษัท นันประเสริฐ จำกัด ทำธุรกิจโรงโม่หิน รายได้ล่าสุดปี 2564 รวม 146,273,028 บาท กำไรสุทธิ 14,002,908 บาท
  2. บริษัท สถานี 168 จำกัด ทำธุรกิจการขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม รายได้ล่าสุดปี 2564 รวม 107,283,568 บาท ขาดทุนสุทธิ 1,378,503
  3. บริษัท ร้านกาแฟ 168 จำกัด ทำธุรกิจการบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน รายได้ล่าสุดปี 2564 รวม 3,130,792 บาท ขาดทุนสุทธิ 313,097 บาท
  4. บริษัท ร้านสะดวกซื้อ 168 จำกัด ทำธุรกิจร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท รายได้ล่าสุดปี 2564 รวม 3,686,003 บาท กำไรสุทธิ 799,793 บาท