เปิดเซฟ 2 ส.ส.ใหม่ “สุรชาติ” โสด 15 ล้าน – “ไชยยศ” 681 ล้าน มีบ้านที่อังกฤษ

เปิดเซฟ 2 ส.ส.ใหม่ “สุรชาติ” โสด 15 ล้าน – “ไชยยศ” 681 ล้าน มีบ้านที่อังกฤษ

เปิดเซฟ 2 ส.ส.ป้ายแดง “สุรชาติ เทียนทอง” เพื่อไทย โสด 15 ล้านบาท เก็บเงินสด 6 ล้านบาท เงินญี่ปุ่น 2.65 แสนเยน “ไชยยศ จิรเมธากร” นักการเมืองลายครามอีสาน ปชป. อู้ฟู่ 681 ล้านบาท เศรษฐีที่ดิน 180 ล้านบาท บ้านที่อังกฤษ 1 หลัง 26 ล้านบาท พระเครื่อง-วัตถุมงคล 256 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. กรณีเข้ารับตำแหน่ง 2 ราย ได้แก่ นายสุรชาติ เทียนทอง ส.ส.กทม. เขตหลักสี่-จตุจักร พรรคเพื่อไทย และนายไชยยศ จิรเมธากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)

  • นายสุรชาติ เทียนทอง กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565 

แจ้งสถานะว่า โสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 15,032,335 บาท ได้แก่ เงินสด 6,265,000 บาท เงินฝาก 131,164 บาท เงินลงทุน 2,111,170 บาท ยานพาหนะ 2 คัน (BMW 730 LI, Toyota Camry) 525,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 6 ล้านบาท มีหนี้สิน 64,829 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

สำหรับทรัพย์สินประเภทเงินสด แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกค่าสกุลเงินบาท 6 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งค่าสกุลเงินเยน (ญี่ปุ่น) 265,000 เยน (มูลค่า 1 ล้านบาทไทย)

ในส่วนของทรัพย์สินอื่น ถือครองนาฬิกา 6 เรือน ยี่ห้อ Patek Philippe 3 เรือน ได้มาระหว่างปี 2559-2561 เรือนละ 1-1.6 ล้านบาท นาฬิกา Rolex 1 เรือน ได้มาปี 2560 มูลค่า 1.7 ล้านบาท นาฬิกา Pennerai 2 เรือน ได้มาปี 2562-2563 เรือนละ 2.5 แสนบาท

นายสุรชาติ มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,434,720 บาท เป็นเงินเดือน 1,362,720 บาท เบี้ยประชุม 72,000 บาท มีรายจ่ายรวม 196,000 บาท

สำหรับนายสุรชาติ เป็นบุตรของนายเสนาะ เทียนทอง นักการเมืองชื่อดัง และแกนนำพรรคเพื่อไทย ก่อนหน้านี้ เจ้าตัวเคยเป็น ส.ส.กทม.เขตหลักสี่ มาก่อนระหว่างปี 2554-2556 ต่อมาปี 2560-2561 เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ฮีโร่ เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด

เปิดเซฟ 2 ส.ส.ใหม่ “สุรชาติ” โสด 15 ล้าน – “ไชยยศ” 681 ล้าน มีบ้านที่อังกฤษ

  • นายไชยยศ จิรเมธากร กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 22 มิ.ย. 2565

แจ้งสถานะว่า หย่า เมื่อ 26 ก.ย. 2550 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 681,896,656 บาท และ 58,511 ยูโร ได้แก่ เงินฝาก 11,615,679 บาท และ 58,511 ยูโร (ฝากอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา London, UK) เงินลงทุน 633,649 บาท ที่ดิน 22 แปลง มูลค่า 180,808,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 190,775,000 บาท ยานพาหนะ 2,390,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 295,010,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 7 ล้านบาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 5 ล้านบาท หนี้สินอื่น 2 ล้านบาท

แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 3,951,440 บาท เป็นเงินเดือน+เงินประจำตำแหน่ง 847,440 บาท เงินรายได้จากอดีต ส.ส. 204,000 บาท รายได้จากการให้เช่าบ้านในต่างประเทศ 1,800 GBP (ปอนด์สเตอร์ลิง ค่าเงินของอังกฤษ) ค่าให้เช่าที่ดิน 9 แสนบาท ของขวัญจากแม่เนื่องในวันเกิด และวันตรุษจีน 2 ล้านบาท 

มิได้แจ้งรายจ่ายต่อปี 

แจ้งเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)-(8) ตามข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา จำนวน 971,040 บาท

เปิดเซฟ 2 ส.ส.ใหม่ “สุรชาติ” โสด 15 ล้าน – “ไชยยศ” 681 ล้าน มีบ้านที่อังกฤษ

นายไขยยศ แจ้งถือครองที่ดิน 22 แปลง มูลค่ารวม 180,808,000 บาท ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.อุดรธานี โดยที่ดินที่มีมูลค่าสูงคือ โฉนด นส 3 ก. เลขที่ 1185 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เนื้อที่ 35 ไร่ 3 งาน 58 ตรว. มูลค่า 50 ล้านบาท ซึ่งที่ดินแปลงนี้นายไชยยศปล่อยให้เช่าด้วย โดยแจ้งรายได้ล่าสุดจากการให้เช่าปีละ 9 แสนบาท

นอกจากนี้ยังมีโฉนด นส 3 ก. ไม่มีเลขที่ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เนื้อที่ 35 ไร่ มูลค่า 50 ล้านบาท โฉนดเลขที่ 3305 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เนื้อที่ 2 งาน 93.9 ตรว. มูลค่า 20 ล้านบาท โฉนด นส 3 เลขที่ 2442 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เนื้อที่ 20 ไร่ มูลค่า 17 ล้านบาท โฉนด นส 3 ก. เลขที่ 38 ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เนื้อที่ 49 ไร่ 1 งาน 36 ตรว. มูลค่า 10 ล้านบาท เป็นต้น

ในส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง นายไชยยศ แจ้งถือครองทาวเฮ้าส์ 1 หลังในประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่ King Gate Horsham RH12AE, UK มูลค่า 26 ล้านบาท มีบ้านไม้สัก 4 หลัง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มูลค่า 40 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังถือครองพระเครื่อง วัตถุโบราณ งาช้าง ภาพวาด จำนวน 98 รายการ รวมมูลค่า 256,550,000 บาท

เปิดเซฟ 2 ส.ส.ใหม่ “สุรชาติ” โสด 15 ล้าน – “ไชยยศ” 681 ล้าน มีบ้านที่อังกฤษ

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2562-2565 นายไชยยศ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยเจ้าตัวถือว่าเป็นนักการเมืองระดับแกนนำพรรค ปชป. เคยเป็นรองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่ภาคอีสาน เคยเป็นอดีต รมช.ศึกษาธิการ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และเป็นอดีต ส.ส.อุดรธานี 5 สมัย